Reakce na článek v DM: „Oldskaut vytváří archiv“

V úterním vydání Deníku Mostecka vyšel krátký článeček s fotografií skauta (pana Vlastimila Reinera) s titulkem „Oldskaut vytváří archiv.“ Fotografie je doplněna větičkou o snaze  vytvářet skautský archiv a veřejnost může kontaktovat p. Reinera na uvedeném telefonním čísle.

Středisková rada mosteckého skautského střediska vydává k této věci toto prohlášení.

Jakákoli aktivita vedoucí k mapování historie a existence skautského hnutí dnes a v minulosti je činností, kterou nelze nikomu upřít a je chválihodná. V tomto případě, bohužel, vyjadřuje středisková rada velké znepokojení související s mnohaletou aktivitou pana Vlastimila Reinera, která nevede k podpoře stávajícího vedení mosteckého střediska, jeho činnosti a činnosti jeho oddílů, ale vede spíše k podkopávání jakékoli snahy o hledání své minulosti a k poškozování dobrého jména naší organizace v očích veřejnosti.

Naší minulostí, hledáním v archivech a skládání střípků naší historie se dlouhodobě věnuje br. Tomáš Novotný – Čáryfuk, kterému se v posledních letech podařilo mnoho unikátních aktivit, které pro naši budoucnost zaznamenávají bohatou minulost skautského hnutí na Mostecku. Jako příklad lze uvést sestavení tří publikací mapujících 90 letou historii skautského hnutí na Mostecku, dvacetiletou historii mosteckého střediska nebo historii jediného dochovaného skautského památníku v Lomu na Mostecku. Posledním velkým střípkem pak je letošní výstava Století skautingu mapující 100 let skautů na Mostecku a přinášející veřejnosti bohatou ukázku mnohaleté historie.

A právě díky „ne“spolupráci pana Vlastimila Reinera nemáme příliš dokumentů (víceméně žádné) a materiálů vážící se k historii střediska mosteckých skautů v letech 1968 – 1970 a 1990 – 1993. Budeme rádi, když se případné materiály a dokumenty, fotografie či jiné střípky z naší historie z rukou veřejnosti dostanou do správných rukou a bude s nimi zacházeno jako s archiváliemi, budou uloženy ve skautském archivu a ne v soukromých prostorách osoby, která nemá s mosteckým skautským střediskem nic společného.

Děkujeme za pochopení, Michal Tarant – vedoucí střediska

Tento záznam byl publikován v Aktuality . Uložit odkaz do záložek.