Skauti a skautky společně v Kadani

Po příjezdu do Kadaně jsme se odebrali do blízkého parku, abychom se navzájem pořádně poznali a poté jsme se snažili ukrást vlajku druhému družstvu. Po večeři jsme se znovu poznávali, tentokrát podrobněji, až jsem z toho poznávání všichni usnuli.

Na celý sobotní den jsme se přesunuli do středověku. Zjistili jsme, že Arvín, zakladatel a čestný občan Kadaně má být popraven za vraždu, kterou nespáchal. Nejprve jsme tedy museli najít mapu, díky které jsme pak získali indicie, kde se nachází kat. Toho jsme našli v podnapilém stavu a vysvětlili mu, že se chystá popravit nesprávného občana. Kat nám slíbil, že pokud pravého vraha chytíme do osmi hodin večer, pana Arvína propustí. Tak jsme na základě svědkova popisu vraha hledali, chytli a nakonec donutili se k vraždě přiznat. Poté se k nám znovu přidal kat a vykonal spravedlnost setnutím hlavy.

Neděle pak probíhala v duchu úklidu a spousty drobných her. A samozřejmě návratem.