Kmen dospělých vyjel za kulturou

Kmen dospělých v rámci Ústeckého kraje navštěvuje i kulturní akce.  V sobotu 6.2. 2016 jsme navštívili výstavu v Praze ve Valdštejnské jízdárně, která se týkala umění v Krušnohoří mezi gotikou a renesancí. Bylo vidění mnoho zajímavých památek z Krušnohoří. V rámci výstavy si bylo možné vyzkoušet řezbářskou dílnu.

V návaznosti na to jsme navštívili Skautský institut A. B. Svojsíka, který se týká oblasti skautské historie.