V Mostě se konal krajský sněm Kmene dospělých

V sobotu 2. 4. 2016 se uskutečnil v Mostě krajský sněm  kmene dospělých Junáka.  Sešli se zde delegáti z Terezína, Ústí nad Labem, Děčína, Teplic a Mostu.

V rámci sněmu se hodnotila činnost za léta 2013 -2016 a vytvářel se plán na léta 2016 – 2019.