Odhalení pamětní desky br. Merzina

V sobotu 30 .4 .2016 proběhl pietní akt na jiříkovském hřbitově k uctění památky bratra Ferdinanda Schlögela- Merzina.

Bratr Ferdinand Schlögel- Merzin byl skautem první průkopnické generace. Jako čtrnáctiletý se účastnil v roce 1913 tábora v Českém  ráji  za  1.světové  války  a  byl  pověřen  vedením 1. pražského oddílu. V roce 1917 se stal vůdcem pražského 22. oddílu a v roce 1920 doprovázel jako delegát Svazu skautů profesora A. B . Svojsíka na I . světové Jamboree do Londýna. V roce 1921 byl účasten s delegací Vysokého kléru a jako první Československý skaut byl přijat při audienci papežem Benediktem XV.

Město Jiříkov převzalo hrob bratra Ferdinanda Schlögela- Merzina na místním hřbitově do své správy .

Na tomto hrobě byla v sobotu 30.dubna 2016 ve 13:00 hodin  odhalena pamětní deska, kterou věnovalo zemřelému bratru středisko Úsvit- Oldskauti z Děčíně.