Ledňáčci obhájili prvenství v kraji a opět postupují

Ledňáčci obhájili prvenství v kraji a opět postupují do republikového kola ZVaS. O víkendu 10. – 12.6.2016 se uskutečnilo krajské kolo Závodu Vlčat a Světlušek 2016 v Kytlicích u Děčína. Naše dvě mostecké hlídky se tohoto kola zúčastnili, postoupili z okresního kola. Symbolický rámec krajského kola závodu se odvíjel od významného 700. výročí narození českého krále a císaře Karla IV. Karel IV. měl ve značné oblibě rytířské turnaje. Tentokrát se Karel IV. při příležitosti vlastních zásnub s Alžbětou Pomořanskou zhostil vyhlášení turnaje osobně. Své síly si poměřovali jak rytíři, tak i dvorní dámy z okresních měst našeho kraje. Turnaj byl náročný a zároveň velice napínavý. Světlušácká hlídka Ledňáčci Most se umístila na prvním místě a bude reprezentovat Ústecký kraj na celorepublikovém kole v Novém Městě nad Metují.