Velká medvědí oslava narozenin

Píše se rok 2006. Naše mostecké středisko se rozšiřuje o jeden oddíl. A to oddíl Medvíďat.
Píše se rok 2016 a náš oddíl Medvíďat slaví 10té narozeniny!!!!!

Zveme naše bývalá i stávající Medvíďata na velkou oslavu!!!!
Kdy?  8.10.2016
Kde?  Skautské klubovny v Mostě (místo, kde probíhají naše schůzky a cestu všichni znáte) 🙂
V kolik?  v 15hodin
Na co se můžete těšit?
sportovní hry, kreativní dílničky, malování na obličej, taneční veselice a pro rodiče kavárnička

Na akci je nutné se přihlásit na mail a.jirakova@seznam.cz nebo na
tel: 608 282 825.
Pro každé přihlášené medvídě je připravený dárek.

letak-medvedi-oslava-8-10-2016

V roce 2006 se skautské středisko Oheň Most rozhodlo rozšířit svou činnost na věkovou skupinu dětí 4-6 let.
Prvotním impulzem pro vznik oddílu pro předškolní děti byla myšlenka, oslovit s přiměřeným programem „školkové“ děti, pro které v době vzniku oddílu nebyl ve městě žádný podobně zaměřený nesportovní kroužek a ukázat jim i jejich rodičům přednosti skautského programu, zaměřený zejména na rozvoj dětské samostatnosti a všestrannosti.
Na podzim roku 2006 vzniká skupina Medvíďata při oddílu světlušek a vlčat Čtyřlístek s počtem 12ti dětí. Medvíďata na středisku rychle zdomácněla a dětí ve věku 3-6 let je v tuto chvíli na středisku 28.
V současné době Medvíďata pracují ve dvou skupinách a každá se schází na pravidelné schůzce 1x týdně. V první skupině jsou děti ve věku 3-4 roky a ve druhé děti ve věku 4-6 let. Na těchto schůzkách si hrají, soutěží, zpívají, vyrábějí z různých materiálů, učí se navazovat přátelství a osamostatňovat se.
Medvíďata se pravidelně zúčastňují mikulášské besídky, na kterou si nacvičují taneční vystoupení na motivy dětských písniček, pořádají vánoční schůzku, lampionový průvod pro rodiče a děti, jezdí na jarní výlet do chomutovského Zooparku a organizují pravidelné oblíbené spaní v klubovně spojené s pestrým, tematicky změřeným programem a návštěvami zajímavých míst, jako je např. hasičská zbrojnice nebo planetárium. V létě Medvíďata pořádají malou výpravu na velký tábor a pobývají 4 dny pod stany v lese na svém minitáboře.