JT Hostinné- 4. den

Budíček byl tentokrát o něco dříve, a to z důvodu, že jak vlčata, tak i skauti se vydali na půldenní výlet. Vlčata jela do Trutnova, kde navštívila plavecký bazén. Cestou tam i při cestě zpět si zahrála pár her, u kterých se pořádně zahřála před plaveckými výkony J. Skauti to měli logicky o něco těžší. Vyrazili na jednu z nejhezčích přehrad v republice, Les království. Měli před sebou 15 km, a ač některé už nohy sotva nesly, tak se s tím všichni poprali a zdárně přišli k přehradě. Cestou měli za úkol uvařit vajíčko natvrdo. Což znamenalo najít vhodné místo pro rozdělání ohně, najít dřevo, oheň následně rozdělat a uvařit vajíčko. Háček byl v tom, že neměli úmyslně žádný ešus či jinou nádobu, a tak vařili vajíčko v popelu, což se jim nakonec povedlo!! Po návratu z výletu a po svačině všichni měli možnost si vyrobit náramek „Paracord“. Po večeři byl pro všechny připraven opět kvíz, tentokrát se skautskou tématikou.