Proběhl mimořádný sněm střediska, 30.3.2017

Ve čtvrtek 30. března 2017 proběhl mimořádný sněm střediska, jehož náplní bylo mimořádně zásadní téma týkající se budoucí existence fungování skautských oddílů v Mostě. Sněm přijal tato usnesení:

Přijetí daru z Fondu nemovitostí Junáka

Sněm střediska souhlasí s přijetím daru z Fondu obnovy nemovitostí Junáka pro potřeby získání vlastní nemovitosti pro činnost střediska. Sněm pověřuje vedení střediska realizací.

Schválení půjčky z Fondu nemovitostí Junáka

Sněm střediska souhlasí s půjčkou 600 tis Kč z Fondu obnovy nemovitostí Junáka pro potřeby získání vlastní nemovitosti pro činnost střediska. Sněm souhlasí s dobou splácení max. 12 let. Sněm pověřuje vedení střediska realizací.

Souhlas s využitím pomoci Skautské nadace Jaroslava Foglara

Sněm střediska souhlasí s využitím podpory Skautské nadace Jaroslava Foglara spočívající ve financování nemovitostí pro potřeby zajištění činnosti střediska. Sněm pověřuje vedení střediska realizací.

Souhlas se záměrem získání objektu býv. RWE

Sněm střediska souhlasí se záměrem získání objektu býv. INNOGY pro potřeby střediska. Sněm pověřuje vedení střediska realizací.

Stanovení limitu pro zadlužení

Sněm střediska stanovuje strop pro zadlužení střediska ve výši max. 8 mil Kč.

Výzva k součinnosti a spolupráci

Sněm střediska vyzývá všechny dospělé členy střediska k maximální podpoře a součinnosti s vedením střediska při zajištění zázemí pro další činnost oddílů.

Schválení záměru vystěhování z objektu býv. 13.ZŠ, stanovení postupu

Sněm střediska schvaluje záměr vystěhování kluboven ze stávajících prostorů v objektu býv. 13.ZŠ dle předloženého návrhu.

Schválení záměru předložení žádosti v rámci Výzvy 57 IROP

Sněm střediska souhlasí s předložením žádosti v rámci IROP k nákupu nemovitosti. Sněm střediska souhlasí s výdaji související s předložením žádosti.

Tento záznam byl publikován v Aktuality . Uložit odkaz do záložek.