Čtyřlístek stanoval v Nových Hamrech

Květnová oddílová výprava byla trochu jiná než ty ostatní. Nejeli jsme do skautských kluboven ale pod stan. A hlavně jsme jeli na nové místo, kde jsme ještě nikdy nebyli, a to na skautské tábořiště v Nových Hamrech.

Na středisku jsme si sbalili všechny potřebné věci, vzali kotlíky a stany, a vydali se na mostecké nádraží, kde byl sraz. Celkem se nás sešlo dvanáct.

Po příjezdu do Nových Hamrů jsme nejprve museli na tábořiště dojít. Postavili jsme si stany a rozdělali oheň. Protože už byl večer, zahráli jsme si několik her a unavení šli spát.

V sobotu dopoledne jsme pomáhali opravovat místní umývárnu. U toho skauti uvařili oběd na ohni. Po poledním odpočinku skauti pokračovali v opravách a vlčata šla na výlet na rozhlednu na Tisovském vrchu. Naučila se číst turistické značky, postavila skřítkům domečky a zasoutěžila si. Po devíti kilometrovém výletě jsme si všichni společně opekli buřty. Večer nesměla chybět ani bojovka.

Neděli jsme věnovali balení a úklidu tábořiště. Na cestu domů jsme si koupili nanuk a jeli zpět do Mostu.

Z výpravy jsme přijeli utahaní, ale spokojení a s novými zážitky! J