Skauti vyrazili do Roverek

Celé to začalo v pátek půl čtvrté, kdy jsme se sešli v Mostě na vlakovém nádraží. Koupili jsme si jízdenky a nasedli do vlaku směr Blíževedly.
Ve vlaku jsme se po cestě seznamovali se skautskými cestovními značkami, jejichž znalost byla klíčová pro naše budoucí putování. Poté byla zadána hra, která nás provázela celý víkend. Kdo vyslovil předem určená slova musel tomu, co to zaregistroval, odevzdat jednu ze svých fazolek, přičemž na počátku jich měl každý dvanáct. Po vystoupení z vlaku nás čekala krátká procházka do vesnice Hvězda, kde jsme si z doprovodného vozidla převzali zásoby. Poté jsme se přesunuli na kemp, kde jsme si po večeři povyprávěli o hrdinném skautovi Ronnym a jeho pokladu, který budeme následující den hledat. Následně jsme si s kytarou zazpívali pár písní a šli spát. Ráno po snídani jsme vyrazili hledat již zmíněný poklad a na každé zastávce jsme se naučili jednu z dovedností, co Ronny dokonale ovládal. Navigovali nás již zmíněné skautské cestovní značky. Až poté jsme měli nárok na to najít Ronnyho poklad, který jsme si také náležitě  vychutnali. Po vydatné večeři a pár písničkách jsme spokojeně usnuli. Ráno jsme se pak po snídani sbalili a odešli zpět na vlakové nádraží, kde proběhlo vyhlášení „celovíkendové“ doprovodné hry a vítěz se mohl radovat ze sladké odměny. Poté jsme nasedli do vlaku, kde jsme si vychutnávali svačinu a také jsme hráli zajímavé výukové hry na téma příroda.
Perník a Lachty