90.let skautské oblasti Přemysla Oráče

Dne 6.1.2018 uplyne 90.let od vzniku oblasti skautské Přemysla Oráče. Oblast Přemysla Oráče vznikla na území Ústeckého kraje.
První skautské oddíly vznikly na území oblasti již v roce 1914 v Roudnici nad Labem, 1917 v Lounech a následovala další místa Lom, Duchcov, Most, Ústí nad Labem ,Děčín a jinde. Během první republiky se uskutečnilo několik župních (krajských) srazů a oslav a to v letech 1921 v Mostě, 1926 na Kubačce, 1927 v Teplicích-Šanově, 1929 v Ústí nad Labem a 1930 v Duchcově.

Během první republiky několikrát navštívil naší oblast divizní generál Vojtěch Klecanda, mimo jiné velitel Západočeské oblasti. Prvním velitelem oblasti byl F. X. Kučera z Ústí nad Labem. Během první republiky na území naší oblasti fungovaly i jiné skautské organizace- skauti socialisti, skauti svatého Jiří (němečtí skauti), Spartakovi skauti práce, židovští skauti,skauti volnosti.
Rokem 1938 však dochází k omezení a následnému konci činnosti .Mnoho skautů se zapojilo také do odboje proti nacismu, mezi nimi Otto Hanzlíček z Ústí nad Labem,Oldřich Hornof ze Souše nebo Vladimír Lamka z Loun. Po II.světové válce se rozbíhá činnost. Již v roce 1945 se konají skautské tábory.
O rok později v roce 1946 se uskutečňuje první celostátní kolo Svojsíkova závodu, kam postupuje skauti z Děčína a skautky z Chudeřína. Svojsíkův závod se koná na počest zakladatele českého skautingu A. B. Svojsíka.
Rokem 1948 přichází další zákaz činnosti. Další obnova skautingu v oblasti je v letech 1968 – 1970. Koná se mnoho táborů a další skautské činnosti. Poslední obnova skautingu je v roce 1989 a od té doby funguje skauting zatím nejdéle.

Mezi významné osobnosti, kteří byli skauti v naší oblasti patřili kardinál Štěpán Trochta– 17.litoměřický biskup, generálmajor in memoriam Antonín Sochor, skautský historik Karel Lešanovský.
Poděkování ale patří všem bratrům a sestrám, kteří stáli za skautskou myšlenkou, a předávali ji dále.