Mimořádný sněm střediska schválil koupi Skautského domu v Mostě

Mostečtí skauti jsou v nových prostorách stávajícího objektu bývalých plynáren, díky podpoře a vstřícnosti společnosti innogy ČR, již od srpna 2017. A prostory kluboven a zázemí využíváme v režimu nájmu. V posledních měsících byla vedena jednání o koupi nemovitosti se společností innogy ČR a také jednání o financování s Výkonnou radou Junáka (Fond obnovy nemovitostí) a se Skautskou nadací Jaroslava Foglara. Před Vánoci byla jednání o koupi završena podpisem kupní smlouvy, jednání o financování pak byla završena dohodou o poskytnutí půjček. Nový Skautský dům převezmeme do svého vlastnictví k 1.4.2018.

To vše formálně potvrdil mimořádně svolaný střediskový sněm v úterý 16.1.2018, který přijal tato usnesení:

  • Sněm střediska schvaluje záměr koupě nemovitosti v ul. SNP 1191 dle zaslané kupní smlouvy.
  • Sněm střediska schvaluje záměr získání půjčky z Fondu obnovy nemovitostí Junáka ve výši XX.mil Kč
  • Sněm střediska schvaluje záměr získání půjčky od Skautské nadace Jaroslava Foglara ve výši XX.mil Kč
  • Sněm střediska pověřuje br. M. Taranta, F. Mullera, L. Vrabce a V. Rouse jednáním se spol. innogy ČR ve věci kompletního převzetí nemovitosti.
  • Sněm střediska schvaluje záměr získání dalších prostorů v objektu Skautského domu pro potřeby činnosti oddílů střediska za předpokladu nenarušení finanční stability střediska.
  • Sněm střediska schvaluje záměr ponechání skladových prostorů na býv. 13. ZŠ v ul. E. Basse 1142/9 v roce 2018 a 2019.
  • Sněm střediska pověřuje střediskovou radu vytvořením dlouhodobého plánu využití objektu Skautského domu, min. pro horizont min 15 let.

Mimořádný sněm střediska tak učinil důležitá rozhodnutí pro budoucnost skautingu v Mostě. Vyslovil se pro koupi objektu budoucího Skautského domu, k přijetí velkých závazků a důležitých rozhodnutí zavazující stávající i budoucí členy střediskové rady mosteckého střediska.

Aktuálně lze přispět na dovybudování zázemí ve Skautském domě v této sbírce. Děkujeme za podporu!

Tento záznam byl publikován v Aktuality . Uložit odkaz do záložek.