Registrace členů 2018

S nadcházejícím rokem v naší organizaci vždy dochází k registraci všech jejích členů. Nejinak tomu bude i v roce 2018, v našem středisku.

Registrační poplatek zůstává pro rok 2018 stejný, tedy ve výši 1400,- Kč / člena.

Registrační poplatek slouží k zajištění základního chodu organizace. Z registračního poplatku 1400,-Kč zůstane našemu středisku pro běžný celoroční chod na jednoho člena necelých 1100,- Kč, zbytek se odvádí na vyšší organizační jednotky (okresní a krajské rady) a na ústředí Junáka do Prahy.

Výše registračního poplatku je mimo jiné dána výdaji za nájem a energie (el. energie, teplo, voda) v prostorách, které máme nově k dispozici, dále je třeba se připravit na nutnost financování nového skautského domu, který se nám podařilo získat.

Registrační poplatek je možné zaplatit ve dvou variantách. Mimo varianty jednorázového uhrazení lze také registraci zaplatit ve dvou „splátkách“: 700,- nyní, nejpozději do 28. 1. 2018 a zbytek, tj. 700,- Kč, do konce října 2018. Registrační poplatek vybírají vedoucí jednotlivých oddílů.

Stručně varianty registračního poplatku pro rok 2018:

  • Varianta 1. – půlená registrace = 700,- v lednu 2018 a 700,- v říjnu 2018.
  • Varianta 2. – celková registrace = 1400,- v lednu 2018 /PREFERUJEME TUTO VARIANTU/

Registrační poplatek je možné hradit pouze hotově.

Registrační poplatek (resp. jeho první část) je potřeba odevzdat nejpozději do 28. 1. 2017 dle pokynů v jednotlivých oddílech našeho střediska.

V registračním poplatku je zahrnuto i hromadné pojištění členů Junáka na všech jeho akcích, pokud jsou schváleny střediskovou radou příslušné organizační jednotky (střediska). Dále je v registračním poplatku zahrnutý bonus ve formě spolkového časopisu – časopisu pro děti (5 čísel/rok). POZOR! V registračním poplatku není zahrnuta roční jednorázová platba za členství v STS (skautská telefonní služba), resp. za členství v projektu Skautská energie (levnější plyn a elektřina pro domácnosti).

Tento záznam byl publikován v Aktuality . Uložit odkaz do záložek.