Také okres prošel sebehodnocením

Hodnocení kvality je nástroj, který slouží k hodnocení činnosti oddílů, organizačních jednotek i akcí. Jednotce i akci nabízí pomoc s nalezením a pojmenováním silných a slabších stránek její činnosti. Díky jednoduchým výstupům vám pomůže rozpoznat nejdůležitější oblasti, na kterých by měla jednotka i akce v brzké budoucnosti zapracovat (např. zařadit je do svého dlouhodobého plánu), ale i ty, kterými se může pochlubit a o které se může opřít.

 

A my jsme letos hodnocení okresu, vůbec poprvé, realizovali a tak víme, co nás trápí, čím se zabývat, co může být ještě v našich silách, aj.