Víme, jak jsme na tom a kde máme silné a slabé stránky

Hodnocení kvality je nástroj, který slouží k hodnocení činnosti oddílů, organizačních jednotek i akcí. Jednotce i akci nabízí pomoc s nalezením a pojmenováním silných a slabších stránek její činnosti. Díky jednoduchým výstupům vám pomůže rozpoznat nejdůležitější oblasti, na kterých by měla jednotka i akce v brzké budoucnosti zapracovat (např. zařadit je do svého dlouhodobého plánu), ale i ty, kterými se může pochlubit a o které se může opřít.

A my jsme letos hodnocení, již podruhé, realizovali a tak víme, co nás trápí nadále, ale i to, co jsme za poslední rok změnili tak, aby nás již netrápilo. 

Tento záznam byl publikován v Aktuality . Uložit odkaz do záložek.