Projekt „Kutí celá rodina…“ v plném proudu

Na podzim 2017 uspělo mostecké středisko v rámci programu Chytré hlavy pro sever, který vyhlásila Vršanská uhelná ze skupiny Seven Energy (číslo smlouvy: VUAS/2017/232) s projektem „Kutí celá rodina, aneb kutím s tátou nebo mámou.“ Získané finanční prostředky budou využity na pokrytí nákladů, které budou vynaloženy na nákup materiálního a technické vybavení dílny pro plánovaný „kroužek“ pro celou rodinu. Aktivity byly a budou realizovány v období 12/2017 až 7/2018. V rámci výdajů je předpokládán také pronájem místností v ul. E. Basse 1142/9, Most.

V rámci kroužku již proběhly tyto aktivity:

  • 9.12.2017 – rukodělná dílna v rámci Vánoc v klubovně (pískování do skla, výroba svícínků, Vánoční dekorace)
  • 13.1.2018 – rukodělná dílna (výroba ptačích budek a krmítek)
  • 14.1.2018 – rukodělná dílna (oprava stanových podsad, doplnění táborového materiálu)
  • 28.3.2018 – Velikonoční rukodělná dílna
  • 8.4.2018 – rukodělná dílna (oprava stanových podsad, doplnění táborového materiálu)
  • 9.4.2018 – rukodělná dílna (oprava laviček, plotu)

Dále je v plánu

  • výzdoba a oživení skautských kluboven
  • oprava táborového materiálu
  • výroba posezení u skautských kluboven
  • a další

Děkujeme za podporu projektu „Kutí celá rodina, aneb kutím s tátou nebo mámou“

Tento záznam byl publikován v Aktuality . Uložit odkaz do záložek.