Skauti a skautky společně v Praze

Sešli jsme se v pátek u centrálu na autobusové zastávce, nastoupili do autobusu od Student Agency a ten nás odvezl do Prahy, kde jsme po krátké cestě metrem a následné kratší večerní tůře dorazili do útulné klubovny, která pak byla naším domovem po zbytek víkendu. První večer se nesl v duchu povídání a zábavných her. Ráno po snídani jsme vyrazili do místního Ďáblického ráje, poznávali zdejší okolí a přírodu.
Odpoledne jsme vyrazili do lanového centra Proud, kde na nás čekala velmi náročná celoodpolední soutěž. Večer jsme se unavení vrátili na klubovnu, i když zase tak unavení ne, protože jsme až do večeře sportovali na hřišti u klubovny. Po večeři jsme relaxovali, hráli na kytaru, ukulele a zpívali. Ráno jsme se zabalili a odjeli na o dvě stanice metra vzdálenou Matějskou pouť, kde proběhl krátký rozchod. Poté jsme se už přesunuli zpět na autobus a odjeli domů. (Perníček)