Skauti přijímají nové členy! Proč by vás to jako rodiče mělo zajímat?

Tisková zpráva

Nemůžete se rozhodnout, jakou z velké nabídky volnočasových aktivit zvolit pro vaši dceru nebo vašeho syna? Zapřemýšlet o skautingu se vyplatí, je prověřený generacemi, ale zároveň reaguje na trendy v moderním vzdělávání a nabízí atraktivní a aktuální program. Vychovává, aniž by si toho holky a kluci všimli.

Na rozdíl od jednostranně zaměřených kroužků si ve skautu můžou vaše děti vyzkoušet širokou paletu aktivit a činností. Hry, při kterých si protáhnou svaly nebo vyzkouší pozornost, rukodělné aktivity procvičující jemnou motoriku, zpěv, tanec i divadlo. Skauti jezdí na výpravy a poznávají bližší i vzdálenější kraje, tříbí charakter, zkouší různé sporty a technické vychytávky, poznávají historii a přírodu, pomáhají v okolí. Skaut přináší každému možnost najít oblast, ve které vyniká, a rozvíjet se v ní.

„V Mostě působí hned několik oddílů pro chlapce a děvčata od 7 let. Mostecké skautské středisko též nabízí možnost navštěvovat oddíl pro děti předškolního věku. V současnosti máme více jak 160 členů a členek, scházíme se ke schůzkám v mosteckém Skautském domě na adrese Slovenského národního povstání 1191. Oddíly napříč střediskem během roku pořádají spoustu akcí, jako například víkendové výpravy mimo město, jarní a letní tábory, aktivity v klubovnách nebo např. rozvážejí Betlémské světlo, vyrábějí či sportují“ říká vedoucí mosteckého střediska Ing. Michal Tarant.

Ve skautu vznikají díky společným zážitkům zdravé a silné přátelské vztahy, často na celý život. Pevné a bezpečné místo tu najdou všechny děti, i ty, které jsou třeba trošku nemotorné, zakřiknuté nebo mají nějaké znevýhodnění. Skauting je postavený na spolupráci a podpoře druhých, ne na soutěži. Kluky a holky vede k samostatnosti, zodpovědnosti a schopnosti poradit si v každé situaci. Důležitým principem skautingu je pobyt v přírodě, kde se skauti snaží trávit maximum času.

Kluky a holky ve skautu vedou o něco starší kamarádi s přirozenou autoritou, kteří se učí postupným přebíráním odpovědnosti. Znalosti si starší skauti a skautky průběžně rozšiřují prostřednictvím vzdělávacích akcí a kurzů. I díky nim svedou připravit dobrodružný program a nezapomenout u toho na bezpečnost. Skautští vedoucí jsou dobrovolníci, odměnou je jim jen dobrý pocit a radost dětí – i díky tomu je skauting finančně dostupný.

A co bude skauting vyžadovat od vás jako od rodiče? Nejdůležitější je uvědomit si, že skaut není obyčejný kroužek, ohraničený dvěma hodinami týdně. Od dětí vyžaduje více aktivity a času a od vás podporu. Třeba při balení svačiny na výpravu nebo výběru pohorek!

Všechny skautské oddíly v Mostě vás rády uvidí na ukázkové schůzce nebo jiné akci, kam se můžete přijít podívat ve všední dny (PO – ČT, vždy od 16 do 18 hodin).

Dotazy rodičů rád zodpoví vedoucí střediska Ing. Michal Tarant na email michal.tarant@skaut.cz nebo telefonu 773 569 142.

Kam dále pro informace?

Junák – český skaut je největší výchovnou organizací pro děti a mládež v Česku. Za posledních 12 let se počet skautek a skautů v zemi zvýšil ze 40 tisíc na více než 60 tisíc. Skauting vede k formování charakteru, přináší mladým lidem dobrodružství a partu kamarádů. Je největším hnutím mladých na světě – hlásí se k němu 60 milionů dětí, mladých lidí a dospělých dobrovolníků ve 216 zemích světa. Více na www.skaut.cz.

Tento záznam byl publikován v Aktuality . Uložit odkaz do záložek.