28/01/2010

Kdo jsme

V našich oddílech Oslovujeme děti od čtyř let …

Skauting je určen pro všechny děti a mladé lidi, kteří se chtějí neustále něčemu učit a pracovat na sobě. Oddílová činnost se zaměřuje na hodnotovou výchovu dětí a současně vychází vstříc jejich specifickým zájmům. Programová náplň zahrnuje 26 hlavních a 80 dalších aktivit v oblastech jako je sport, věda a technika, kultura, přírodověda a další.

…skauting staví před každého cestu osobního rozvoje, pomáhá a pobízí ke zdokonalování vlastních schopností a dovedností…

Konkrétní podoba jednotlivých oddílů se liší. V některých se výchovná činnost uskutečňuje společně pro chlapce a děvčata, jinde je samostatná.

Program v každé skupině je vyladěn tak, aby odpovídal představám, zájmům a potřebám daného věku. Světlušky a vlčata, kteří jsou velmi hraví a teprve poznávají svět kolem sebe, provází na jejich skautské cestě vyprávění o Broučcích či příběh Mauglího z Knihy džunglí. Skauti a skautky se učí týmové spolupráci ve skupině vrstevníků, jsou podporováni v rozvoji samostatnosti a odpovědnosti. Roveři a rangers si již většinou svůj program připravují sami a v jeho rámci se snaží najít si vlastní cestu životem.

Jak je to u nás? Jaký oddíl je pro koho?

ooo_kontakty

Skauting má unikátní výchovný program vyladěný pro všechny věkové kategorie

Výchovný program Junáka zahrnuje všechny prostředky, kterými se snažíme naplnit poslání skautingu. Posláním je všestranný rozvoj osobnosti v souladu s principy skautingu.

Výchovný program se naplňuje a vytváří v jednotlivých oddílech, kterým poskytuje celkový rámec výchovný program Junáka.

Nový výchovný program Junáka je projektem, který má inovovat současné výchovné prostředky na národní úrovni tak, aby odpovídaly současné době a zájmům dnešních dětí a mladých lidí.

Co se skrývá pod novým programem?

ooo_novy_program

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *