18/07/2011

roky 1990-2009

Před dvaceti lety obnovili mostečtí skauti svou činnost. Hnutí, které zakazovali nacisté i komunisté. Od té doby prošlo skautskými oddíly v Mostě tisíce členů. Počet skautských oddílů se ustálil na osmi. Ale nebylo tomu tak vždy. Tak jako v celé společnosti, i v mosteckém středisku byl porevoluční vývoj bouřlivý, plný naděje a vizí. Následovalo však postupné utlumení činnosti a v posledních několika letech její další znovuobrození. Uplynulých dvacet let bychom mohli rozdělit na tři období, z nichž každé mělo svůj charakteristický vývoj a události.

Celé období by svými událostmi vydalo na mnoho stran, my se pokusíme shrnout to podstatné do několika odrážek.

Junák na svém čtvrtém startu také v Mostě – 1989 – 1992

[singlepic id=1093 w=320 h=240 float=]

1989

 • listopad – záhy po 17.11. se začínají objevovat první náznaky obnovení činnosti skautů na mostecku, začínají se sdružovat činovníci a připravuje se první setkání zájemců o skauting, organizují se první akce – pomoc Rumunsku, pomoc psímu útulku, pomoc SOS vesničkám, skauti v Mostě se stali zakladateli OF v Mostě

1990

 • první schůzka činovníků a zájemců o skauting v Severce
 • bylo dohodnuto, že obnoveno bude pouze jedno středisko a to středisko Oheň – vedoucím střediska se stal br. Robin,
 • začíná se rozjíždět první činnost, fungují porady a funguje první činnost s dětmi a dospělými, prozatím není založen žádný oddíl, vše probíhá pohromadě, pořádají se akce a školí se budoucí rádcové a vedoucí
 • tento stav trvá do jara, poté se činnost rozděluje do oddílů, vzniká 1. dívčí oddíl, 1., 2., 3., 4., chlapecký oddíl, od února 1990 funguje i 5. oddíl, který ale funguje do jisté míry mimo střediskové aktivity
 • v létě probíhá první střediskový tábor v Chříči, vůdcem tábora je br. Robin, probíhá i samostatný tábor – Robinsonáda 5. oddílu, vedoucím tábora i oddílu je br. František Pelc – Ostříž
 • činnost se postupně v průběhu podzimu stabilizuje, oddíly fungují, pořádají se nejrůznější akce, středisko nabývá majetku, hlavně díky kontaktům a velkému nasazení br. Robina, přebíráme majetek SSM, pionýrských skupin, armády, atd., nutno dodat že toto probíhá v celé republice

[singlepic id=1095 w=320 h=240 float=]

1991

 • první polovina roku 1991 žije úklidem zámku Jezeří a návštěvou Prince Charlese
 • probíhá činnost ve všech oddílech, žádný nezaniká, žádný nevzniká
 • v létě se uskutečňuje druhý střediskový tábor Frantův Mlýn, 5. oddíl opět táboří samostatně v Žerotíně

[singlepic id=1096 w=320 h=240 float=]

1992

 • tento rok je ve znamení především příprav a vlastní realizace 7. Českého Jamboree jako vekou událostí pro mostecký skauting, bohužel se Jamboree zúčastnilo podstatně méně účastníků než se předpokládalo, Jamboree se ale povedlo a mělo ohlas
 • uskutečnilo se také několik vzdělávacích kurzů pro činovníky okresu
 • po jamboree na podzim roku dochází k poněkud bouřlivějším událostem a z funkce vedoucího střediska odchází br. Robin, vedení střediska se ujímá br. Ostříž
 • br. Robin na konci roku odstupuje i z funkce předsedy okresu, tím se stává br. František
 • k vývoji ve vztazích mezi činovníky dochází po celé republice, nezasáhly pouze nás na mostecku. Euforie ze znovuobnovení v roce 1989 pomalu upadá a na přichází jakási únava z množství práce a činností

[singlepic id=1097 w=320 h=240 float=]

Období útlumu – 1993 – 1999

 • v těchto letech postupně naše středisko ztratilo většinu činovníků a oddílů, v roce 1999 zůstaly v plné činnosti již jen 1. dívčí oddíl a 5. oddíl Mohykáni

[singlepic id=1098 w=320 h=240 float=]

 • v letech 1993 – 1995 se ještě uskutečnilo několik akcí pro oldskauty na Brandově (setkání Severočeské družiny oldskautů), uskutečnil se také kurz pro rádce a vedoucí, kterého se zúčastnil také br. Václav Břicháček
 • v dalších letech se dá říci, že středisko „jen“ přežívalo – pořádaly se letní tábory, činnosti dosavadních fungujících oddílů běžela, pořádány byly také zaběhnuté výjezdy do Švýcarska

[singlepic id=1099 w=320 h=240 float=]

 • v roce 1997 se účastníme mezinárodního jamboree Fenix v Praze
 • v roce 1998 nastává největší krize 5. oddílu – br. Ostříž odchází a vedení oddílu zůstává pouze na starších rádcích
 • zhruba po roce se br. Ostříž opět vrací do oddílu a v určité míře i do střediska, je stále vedoucím střediska

[singlepic id=1100 w=320 h=240 float=]

 • smutným dokladem období útlumu je fakt, že se nepodařilo dochovat statistické údaje, registrační listy apod. o letech 1997 – 2001. Snad se někdy podaří navázat na zjištěné a archivované údaje. Pokud ano, vytvoříme přílohu s těmito údaji k této publikaci.

[singlepic id=1101 w=320 h=240 float=]

… v roce 1999 dochází k obratu

 • v roce 1999 na podzim se schází skupinka rádců a rádkyň z 1. a 5. oddílu, mají chuť začít společně podnikat kroky k oživení střediska, připravují společně Mikulášskou besídku a 11. 11. 1999 zakládají roverský kmen RR Eskargoty

Dech nabírá druhá generace – 1999 – 2009

[singlepic id=1094 w=320 h=240 float=]

2000 – 2002

 • středisko se postupně oživuje, již má tři oddíly
 • v činnosti nechybí brigády pro město, akce pro veřejnost, humanitární sbírky, jarní tábory, letní tábory, častější schůzky i výpravy, komunikujeme více s veřejností, s institucemi i s jinými oddíly a středisky, začínáme pořádat i vlastní akce pro ostatní, začíná i lépe fungovat středisková rada, začínají k nám přitékat peníze, středisko se postupně do nějaké míry stabilizuje
 • uskutečnila se velká výstava o skautingu na Mostecku v Okresním muzeu
 • v roce 2001 na podzim přebírá vedení střediska br. Michal Tarant – Majkl

2003

 • ve středisku se situace velmi stabilizuje, je znát citelný nárůst dětí i aktivity dospělých činovníků, vzniká klasický roverský kmen a dokonce nový oddíl – 6. oddíl světlušek a vlčat, členská základna stoupla
 • komunikace se rozšiřuje a udržuje
 • pořádáme velké akce jako Svojsíkův závod, Krajský sněm
 • zakládá se i klub oldskautů a v průběhu roku obnovuje svou činnost další oddíl – 1. oddíl Dravci
 • středisko má 94 dětí a 28 dospělých, 6. oddílů

2004 – 2009

 • Posledních pět let z dlouhého dvacetiletého období se dá charakterizovat jako období, kdy středisko postupně vzrůstá v členské základně, koná se velké množství tradičních střediskových akcí i zaběhnutých oddílových jarních a letních táborů, každoměsíční výpravy, akce pro veřejnost a další.
 • Rok 2004/2005 nazýváme roken „Na očích“ a pomocí několika akcí pro veřejnost se středisku podařilo naplnit oddíly dětmi
 • Středisko postupně navazuje velmi dobrou spolupráci s Magistrátem města, ostatními neziskovými organizacemi i okolními středisky.
 • V roce 2005 si připomínáme 85. let skautingu na Mostecku

2007

 • Dochází k rozpadu okresu Louny a do okresu Most přichází lounské středisko.
 • V Mostě se uskutečnila celostátní akce pro nejmenší – vlčata a světlušky – s názvem Zažíháme světýlko. Jedná se o výtvarně literární a fotografickou soutěž.
 • Vznikají další dva oddíly – 8. Oddíl kluk Kmene dospělých, který založila generace bývalých roverů, kteří spolu vyrostli v roverském kmeni RR Eskargoty. Dalším oddílem je 9. oddíl Medvíďata – oddíl určený předškolákům.
 • Světového skautského Jamboree v Anglii se zúčastnila pětice zástupců z řad mosteckého skautského střediska.
 • Středisko postupně získává několik finančních dotací, grantů a darů, které výrazně rozvíjejí jeho činnost.
 • V závěru roku 2008 je slavnostně ukončena činnost 3. oddíl RR Eskargoty. Jedná se o řízené ukončení činnosti z důvodu přestárnutí členů oddílu. Bývalí členové tohoto oddílu se dále výrazně podílejí na činnosti a chodu střediska.

2009

 • V tomto roce si připomínáme dvacet let novodobého svobodného fungování.
 • Činnost na středisku je za uplynulých dvacet let zdaleka největší. Funguje 7 oddílů, počet členů dosahuje 130.
 • Evropského roverského setkání na Islandu – Roverway – se zúčastnili zástupci z řad členů střediska.
 • Do roku 2010 vstupuje středisko vznikem nového roverského kmene (2. oddíl Tcherwi) a oddílu na Nové vsi v Krušných horách (10. oddíl).
 • V rámci Mikulášské besídky pro rodiče zahajujeme rok oslav 20. let střediska.

[singlepic id=1102 w=320 h=240 float=]

Výše uvedená fakta jsou stručným souhrnem toho, co jsme za uplynulých dvacet prožili. Není to ale zdaleka všechno, ale pro stručné shrnutí posledních dvaceti let naší existence to postačuje.

data posbíral: Michal Tarant, Tomáš Novotný

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *