Slovenského národního povstání 1191, Most
+420 773 569 142
info@skautimost.cz

Oddíly

Skauting je určen pro všechny děti a mladé lidi, kteří se chtějí neustále něčemu učit a pracovat na sobě. Oddílová činnost se zaměřuje na hodnotovou výchovu dětí a současně vychází vstříc jejich specifickým zájmům. Programová náplň zahrnuje celou řadu aktivit v oblastech jako je sport, věda a technika, kultura, přírodověda a další.

… skauting staví před každého cestu osobního rozvoje, pomáhá a pobízí ke zdokonalování vlastních schopností a dovedností …

Junácká organizace se dělí do čtyř skupin tak, aby mohly být respektovány požadavky rozdílného přístupu k různým věkovým kategoriím dětí. Jsou to:

  • Medvíďata (věk 4 – 6 let) – v našem středisku 9.oddíl Medvíďata
  • Světlušky a vlčata (věk 6–10 let) – v našem středisku 6.oddíl Čtyřlístek (koedukovaný oddíl)
  • Skauti a skautky (věk 11–15 let) – v našem středisku 1.oddíl Dravci (koedukovaný oddíl) a 5.oddíl Mohykáni (chlapci), 1.oddíl Šídla (děvčata)
  • Rangers a roveři (věk nad 15 let) – v našem středisku pomáhají v oddílech 2.oddíl Tcherwi (roverský kmen)

Mostecké středisko ještě sdružuje další dva oddíly se specifickou činností:

  • Oddíl na malé vesnici v Krušných horách – 10.oddíl Nová ves (koedukovaný oddíl) pro děti od 7 do 15 let
  • Oddíl pro dospělé členy Junáka – 8.oddíl klub Kmene dospělých Uroboros (od cca. 18 let)

Konkrétní podoba jednotlivých oddílů se liší. V některých se výchovná činnost uskutečňuje společně pro chlapce a děvčata, jinde je samostatná.

Program v každé skupině je vyladěn tak, aby odpovídal představám, zájmům a potřebám daného věku. Světlušky a vlčata, kteří jsou velmi hraví a teprve poznávají svět kolem sebe, provází na jejich skautské cestě vyprávění o Broučcích či příběh Mauglího z Knihy džunglí. Skauti a skautky se učí týmové spolupráci ve skupině vrstevníků, jsou podporováni v rozvoji samostatnosti a odpovědnosti. Roveři a rangers si již většinou svůj program připravují sami a v jeho rámci se snaží najít si vlastní cestu životem.

… skautky a skauti si zábavnou formou procvičují řadu dovedností a vědomostí, potřebných pro praktický život …

Hlavní výchovná činnost se soustřeďuje do oddílů, které se dělí do družin. Během roku se oddíly i družiny scházejí na pravidelných schůzkách, konaných jednou týdně. Ty jsou nejen plné her, ale skautky a skauti si také zábavnou formou procvičují řadu dovedností a vědomostí, které uplatní nejen při skautských akcích, ale především v praktickém životě.

Činnost oddílu se však nesoustřeďuje jen do klubovny, v průběhu skautského roku do ní patří jednovícedenní výpravy do okolí i do vzdálenějších míst. Právě takové výpravy dávají možnost plně rozvinout dětskou fantazii při rozsáhlejších hrách se zajímavým libretem. Objevování tajemných jeskyní nebo hledání pokladů je tou pravou příležitostí k poznání světa kolem nás i sebe sama.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *