21/05/2013

Fórum rodičů

Ve středu 23.října 2013 se na středisku uskuteční tzv. „fórum“ rodičů mladších členů. Co to je? K čemu to je? Týká se mě to? Pokud Vás to zajímá, čtěte dál!

Vedoucí střediska rozhodl o svolání fóra rodičů mladších členů na základě čl. 107 Organizačního řádu a systemizace Junáka před konáním řádného sněmu střediska.

Kdy: 23. 10. 2013 od 18 hodin

Kde:  klubovna č. 4. mosteckého střediska // nebo zasedací místnost školy

Proč: fórum rodičů mladších členů je možné svolat vždy před řádným sněmem střediska. U nás se toto fórum letos uskuteční vůbec poprvé. Fórum je svoláváno na základě pravidel daných tzv. Organizačním řádem Junáka. Fórum svolává „stará“ středisková rada před sněmem střediska, na kterým se bude volit „nová“. Cílem fóra je seznámit rodiče s tím, co se na středisku děje, co se plánuje, zeptat se na jejich názory, nápady a podněty.

K čemu, aneb co z toho: je to možnost „něco“ ovlivnit, vyjádřit svůj názor, nápad, možnost naplánovat „něco“ společně. Účastníci takového fóra pak mohou zvolit ze svých řad také právoplatného delegáta, který se zúčastní sněmu střediska (5. 11. 2013).

Týká se to i mne: ANO, pokud máte dítě/děti v některém z oddílů střediska (Šídla, Čtyřlístek, Dravci, Medvíďata)

Co se očekává od účastníků: „zájem o středisko“, o jeho směřování, plány do budoucna, očekává se výměna nápadů, názorů, podnětů a řešení směrem k vedení střediska

Program fóra: nepůjde o dlouhé přednášky a finanční údaje, … ale i něco málo z toho je dobré vědět

  • představení fungování střediska a organizace Junák
  • co se stalo v posledních 3 letech ve středisku
  • situace související s klubovnami oddílů
  • možnosti předkládání grantů a hledání sponzorů
  • obnova kluboven – plán na rok 2014
  • jak to bude vypadat dál – výhled/strategie
  • vaše/naše nápady na další 3 roky – možnosti zapojení rodičů do chodu a činnosti střediska
  • sněm střediska – volba delegáta z řad členů fóra
  • prostor pro účastníky fóra
  • očekávání střediska

 Pokud Vás fórum zaujalo, přijďte! Budeme se těšit!

REGISTRACE NA FÓRUM RODIČŮ MLADŠÍCH ČLENŮ NEPROBÍHÁ, ÚČASTNÍCÍ DORAZÍ V DEN KONÁNÍ BEZ OHLÁŠENÍ.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *