28/08/2011

Fialová Agama 2011

Metodický materiál z RK fialová Agama
Metodický materiál s názvem „Instantní rádcovský kurz – RK fialová Agama“ přináší široké veřejnosti osvědčené a ověřené metody a postupy směřující k realizaci dvou víkendového vzdělávacího programu, zaměřeného na věkovou kategorii starších dětí (12 – 17 let), tzv. rádců a rádkyň, kteří pracují ve skautských oddílech ve vedení tzv. skautských družin (menších týmů/skupin, cca. 8 – 10 členných).
[scrollGallery id=67]
V rámci projektu byl realizován rádcovský kurz pro rádce/rádkyně skautských středisek okresu Most i mimo něj. Cílem rádcovského kurzu bylo vytvoření všestranně podnětného prostředí pro rozvoj samostatnosti, tvořivosti, komunikativnosti jednotlivých účastníků a hlavně pak podpořit jejich motivaci pro další činnost v domovském oddíle a chuť předávat nové podněty jeho dalším členům. Jsme přesvědčení, že takto připravený a realizovaný program podpoří rozvoj a růst zdravého prostředí ve skautských oddílech a jeho družinách.
Rádcovský kurz fialová Agama je projekt garantovaný mosteckým skautským střediskem a Školou obnovy venkova o. p. s. v Liběšicích, vedený zkušenými lektory Agentury Výzva, realizovaný v rámci celostátního projektu „Klíče pro život“ v průřezovém tématu aktivit podporujících rozvoj klíčových kompetencí v oblasti „Zdravého klimatu v zájmovém a neformálním vzdělávání.“
Celkem se rádcovského kurzu během dvou jeho víkendů zúčastnila třicítka mladých skautů, rádců a rádkyň. Program připravovalo celkem 19 lektorů z celé České republiky.

Rádcovský kurz fialová Agama je realizován v rámci celostátního projektu Klíče pro život v průřezovém tématu aktivit podporujících rozvoj klíčových kompetencí v oblasti Zdravého klimatu v zájmomvém a neformálním vzdělávání.

[singlepic id=1315 w=320 h=240 float=none]

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

[singlepic id=1316 w=320 h=240 float=none]

Rádcovský kurz fialová Agama – 2.víkend

XXX

Rádcovský kurz fialová Agama je projekt realizovaný mosteckým skautským střediskem a Školou obnovy venkova o. p. s. v Liběšicích.

[scrollGallery id=62]

XXX

27. – 29. dubna 2012 – Nové Křečany

 • Sraz:  14:40 na nádraží v Mostě (vlak 15.04, směr Děčín)
 • Návrat:  18:50 na vlakové nádraží v Mostě
 • S sebou:  200 Kč, páteční večeři, vše jako na dvoudenní výpravu, spacák, kroj, psací potřeby, rádcovský zápisník, oblečení do terénu + co uznáte za vhodné (hlavně dobrá nálada)

Rádcovský kurz fialová Agama – 1.víkend

Schopnost orientace podle mapy, rozhled v přírodě, orientace na obloze, příprava schůzky nebo například člověče nezlob se naživo či besedu o historii skautingu. To a mnohem více přinesla „Agama“ rádcům a rádkyním skautských oddílů z Mostu, Litvínova, Loun a Šluknova.

Rádcovský kurz fialová Agama je projekt realizovaný mosteckým skautským střediskem a Školou obnovy venkova o. p. s. v Liběšicích.

[scrollGallery id=59]

Rádce je osoba ve skautském družinovém systému, která má na starosti skupinu svých vrstevníků o celkové počtu 8-12 lidí. Rádcové skautských družin tvoří klíčovou roli ve fungování družinového systému a tím i ve fungování oddílů a používání nového skautského programu. Ke své práci potřebují dostatečnou podporu, ať už ve formě vzdělávání, inspirace, nebo motivace.

Rádcovský kurz fialová Agama je realizován v rámci celostátního projektu Klíče pro život v průřezovém tématu aktivit podporujících rozvoj klíčových kompetencí v oblasti Zdravého klimatu v zájmomvém a neformálním vzdělávání.

[singlepic id=1315 w=320 h=240 float=none]

Cílem rádcovského kurzu je přinést účastníkům náhled do oblastí, které jsou užitečné pro život a program skautských družin. Samostatná orientace v terénu pomocí slepé mapy, rozvoj týmové spolupráce, příprava zajímavého družinového programu a zařazení zajímavých her a nápadů v přírodě byly tématem sobotní části víkendu. Toto vše bylo bohatě okořeněno krátkými fitkami nebo třeba hrou člověče nezlob se naživo. V podvečer pak přijel Václav Nosek – Windy a účastníkům poutavě představil bohatou historii českého skautingu. Sobotní večer pak zakončilo pozorování hvězd a výklad základní orientace na obloze.

V neděli na rádce a rádkyně čekalo několik aktivit věnovaných rozvoji tvořivosti a práci se skautskou stezkou. Lektoři kurzu připravili několik návodných ukázek programu připraveného na základě povinných bodů skautské stezky. Vrcholem nedělního poledne pak bylo samostatné vaření ze získaných surovin.

Rádcovský kurz fialová Agama má za sebou svou první víkendovou část. Již nyní se účastníci těší na druhý víkend, který proběhne opět na Chatě Sempra v Nových Křečanech v termínu 27. – 29. 4. 2012.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

[singlepic id=1316 w=320 h=240 float=none]

Informace k prvnímu víkendu

 

16. – 18. března 2012 – Nové Křečany

 • Sraz:  14:40 na nádraží v Mostě (vlak 15.04, směr Děčín)
 • Návrat:  18:50 na vlakové nádraží v Mostě
 • S sebou:  200 Kč, páteční večeři, vše jako na dvoudenní výpravu, spacák, kroj, psací potřeby, rádcovský zápisník, oblečení do terénu + co uznáte za vhodné (hlavně dobrá nálada)

[singlepic id=1314 w=320 h=240 float=none]

V rámci projektu uspořádáme rádcovský kurz pro rádce/rádkyně skautských středisek okresu Most. Smyslem projektu je vytvořit a zrealizovat pilotní program na dvou víkendový kurz pro rádce/rádkyně skautských družin, který bychom postoupili dalším skautským střediskům či jiným organizacím v republice k realizaci. Vznikne tak metodicky vhodně zpracovaný program na rádcovské kurzy k okamžitému použití a realizaci pro použití v táborové a ostatní činnosti.

Rádce je osoba ve skautském družinovém systému, která má na starosti skupinu svých vrstevníků o celkové počtu 8-12 lidí.

Rádcové skautských družin tvoří klíčovou roli ve fungování družinového systému a tím i ve fungování oddílů a používání nového skautského programu. Ke své práci potřebují dostatečnou podporu, ať už ve formě vzdělávání, inspirace, nebo motivace. Kromě podpory, kterou musí nacházet u vůdců a vůdkyň svých oddílů, musí existovat i další programy, jako například rádcovský kurz.

[singlepic id=1315 w=320 h=240 float=none]

Rádcovský kurz je ideální zážitkově – vzdělávací akce pro děti- rádce ve věku 12-17 let, kde mají možnost načerpat mnoho nových podnětů, zážitků, vyzkoušet netradiční aktivity, vyměnit si zkušenosti s ostatními účastníky, utužit přátelské vazby mezi oddíly z různých měst v rámci jednoho kraje. Posláním Rádcovského kurzu je předat vědomosti, rozvíjet dovednosti a motivovat skauty (začínající i potencionální rádce) k vedení skautské družiny a družinových akcí. Tímto způsobem se podpoří zdravé klima v organizaci, které se z vedení pomocí aktivit rádcovského kurzu přenese na rádce a rádkyně skautských družin a ti své nově nabytě zkušenosti, motivaci a nadšení přenesou na členy svých družin. Celkově tak skautské oddíly dostanou nový impulz pro svou činnost, čímž se podpoří zdravé klima v rámci celé organizace (družiny, oddílu, střediska).

Cílem projektu je uspořádání rádcovského kurzu pro rádce/rádkyně skautských družin v okrese Most, následně jeho podrobné písemné zpracování se všemi metodickými pokyny a souvislostmi a tento zpracovaný kurz dát k dispozici dalším subjektům k volnému použití.

Základní informace

 • Cílem rádcovského kurzu je vytvoření všestranně podnětného prostředí pro rozvoj samostatnosti, tvořivosti, komunikativnosti jednotlivých účastníků, jejich motivace pro další činnost v oddíle a chuť předávat nové podněty dalším členům oddílu.
 • Rádcovský kurz bude dvou víkendový. Každý víkend bude zaměřen na rozvoj jiných kompetencí a veškeré aktivity tomu budou přizpůsobeny. Program bude vytvářen zejména pomocí zážitkových aktivit, besed, přednášek, simulačních aktivit a workshopů.
 • Cílem  zážitkových aktivit je získat trvalé zkušenosti prostřednictvím prožitku, které pak můžeme využít i v dalších situacích, se kterými se setkáváme. Jsou to aktivity s pedagogickým zásahem, které člověka rozvíjí.

Účastník v kurzu získá zážitky díky aktivnímu zapojení do různých aktivit – nejčastěji her. V těchto hrách člověk řeší různé situace, které mu v jeho běžném životě mohou způsobovat problémy a učí se tak s nimi pracovat. V rámci hry/aktivity se snaží postavit dané situaci čelem a zaujmout vůči ní nějaké stanovisko. Výzvu přijmout může i nemusí, ale vždy se dostává do konfliktu se skupinou, která mu poskytne zpětnou vazbu. Má tedy možnost si uvědomit jaká je jeho reakce na danou situaci, která může být vypjatá i překvapivá a nahlédne tak lépe do svého nitra.

Klíčový je zejména moment zpětné vazby na hru. V této zpětné vazbě se rozebere, jak který účastník reagoval na daný problém a jak jej mohli vyřešit. Díky problémům a situacím, které se vyskytují ve hře, získáváme větší odolnost, ztrácíme strach a získáváme sebevědomí.

Rozvoj bude zaměřen zejména na tyto oblasti:

 • Rozvoj intelektu (paměť, smyslové vnímání, pozornost, důvtip, logické myšlení, taktika, strategie, kombinační schopnosti)
 • Rozvoj tvořivosti (imaginace, představivost, fantazie, originální, netradiční postupy)
 • Rozvoj sociálních dovedností (komunikace, kooperace, týmová práce, rétorika, argumentace, diskuze, zodpovědnost, asertivita)
 • Rozvoj motoriky, pohybových dovedností (rychlost, síla, vytrvalost, obratnost)
 • Rozvoj vůle (trpělivost, sebeovládání, psychická vytrvalost, odvaha)
 • Sebepojetí (sebepoznání, sebepřekonání, bourání psych. bariér, sebedůvěra, psych. síla, samostatnost)

Cílem aktivit je utřídit si názory a porovnat je s názory ostatních zejména v těchto oblastech:

 • Příprava a vedení programu
 • „já a moje družina“   –  jak si rozumíme, rituály, co nás v družině trápí, možná řešení, co umíme, v čem jsme jedineční, co nás tmelí, co nás baví, motivace členů
 • Já a můj oddíl, nováčci, rodiče
 • Já, co umím a dokážu – jaký jsem, po čem toužím, co chci, co nesnáším, co mě těší, co mě trápí, můj „hnací motor“ – motivace

Cílem přednášek je získat informace v těchto oblastech:

 • Předcházení nebezpečí
 • Struktura střediska, okresu
 • Hodnotové základy skautingu

Cílem simulačních  aktivit je zejména získání dovedností a zkušeností v těchto oblastech:

 • poskytování první pomoci a záchranářství
 • týmová spolupráce

Rukodělné a netradiční aktivity:

 • Fotografování, vytváření fotofilmů
 • Práce s kamerou, stříhání krátkých filmů
 • Lanové překážky
 • Vázané stavby
 • Využití tanečních podložek
 • Využití stavebnice merkur
 • Rychlé rukodělné aktivity – formou workshopů:
 • Typ: papír, nůžky lepidlo
 • origamy
 • Složitější rukodělné aktivity – formou workshopů:
 • Malování na dlaždice
 • Mozaika ze střípků
 • Modelování z fimo hmoty – šachy, šperky, figurky
 • Batikování
 • Maňásci z ponožek

Předpokládaný počet účastníků: 25

Požadavky na účastníky VP (profil účastníka): věk 12-17 let, aktivní člen skautského oddílu  po dobu nejméně 20 měsíců, skautský slib.

[singlepic id=1316 w=320 h=240 float=none]

2 komentáře u „Fialová Agama 2011

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *