14/09/2010

Oslavy 20 let v roce 2010

Rok 2010 byl rokem, kdy si skauti na Mostecku připomínali dvě významná výročí – 90.let od vzniku prvního skautského oddílu v Lomu na Mostecku a 20.let od znovuobnovení skautingu po sametové revoluci.

Mostečtí skauti si své dvacetileté výročí připomínali v průběhu celého roku 2010. Součástí oslav byl lednový hokejový krajský turnaj, čtveřice jarních a letních táborů pro několik stovek dětí přes pořádání krajského kola závodu vlčat a světlušek v Mostě na Resslu, spolupořádání Mosteckých slavností a akcí pro veřejnost při příležitosti oslav Dne dětí, aj.

Vyvrcholením oslav dvacátého výročí znovuobnovení skautingu v Mostě byl víkend 8. – 10. října. Na tento víkend připravili mostečtí skauti několik publikací a akcí pro své členy i pro veřejnost:

Publikace

 • vydání Pamětního listu jako připomenutí 20 let od znovuobnovení skautingu
 • vydání Publikace „20 let mosteckého skautingu 1989 – 2009“ shrnující dvacetiletou činnost oddílů mosteckého střediska
 • vydání Brožury o památníku A. Novotného v Lomu
 • dotisk publikace „Historické střípky skautingu na Mostecku 1920 – 1989“ mapující dostupné střípky o skautském hnutí na Mostecku v historii

Akce

 • pátek 8.10. – slavnostní odhalení památníku A. Novotného v Lomu
 • sobota 9.10. – mezistřediskový turnaj Most – Litvínov – Louny
 • sobota 9.10. – předání vyznamenání Medaile lilie a přátelství
 • sobota 9.10. – setkání po 20 letech – setkání všech bývalých i současných členů oddílů mosteckého střediska
 • neděle 10.10. – zahrada pokladů – zábavné odpoledne pro děti a veřejnost
 • pátek 12. 11. – vysazení lípy u Mosteckého děkanského kostela

Slavnostní odhalení památníku A. Novotného v Lomu

[scrollGallery id=45]

Několik desítek lidí se sešlo při příležitosti odhalení obnoveného památníku A. Novotného v Lomu. Za zvuku skautské hymny vzdali čest hrdinovi – místnímu rodáku, vedoucí skautů v roce 1923, který utonul při záchraně druhého tonoucího.

S myšlenkou pokusit se o získání finančních prostředků na obnovu památníku A. Novotného v Lomu přišel Tomáš Novotný již v roce 2007. V prvních krocích se mostečtí skauti pod jeho vedením pokusili svépomocí o očištění nejvíce poničených částí památníku. Bylo však jasné, že pro celkové opravy bude nutné udělat daleko více.

V roce 2008 se podařilo učinit další kroky vedoucí k opravě pískovcové desky s vyobrazením skauta a pořadového stanu. Při příležitosti oslav 90 let od vzniku prvního skautského oddílu na Mostecku v roce 2010 se podařilo získat finanční prostředky na další částečnou rekonstrukci hrobu, náhrobních desek a okolí z fondu Hejtmanky Ústeckého kraje a společnosti Czech Coal.

[scrollGallery id=42]

Litvínovští skauti si odvezli mostecký „skalp“

Šest soutěžních týmů se v sobotu dopoledne rozhodlo bojovat o dort. Pro účastníky mezistřediskového soutěžního klání byla připravena nejprve ukázka hasičské techniky, kterou přivezl místní profesionální hasičský záchranný sbor v Mostě. Pak už bylo na řadě několik soutěžních disciplín – např. ufobal nebo výroba zmrzlinových pohárů.

Vítěz vzešel z řad litvínovských týmů. Dort upečený speciálně pro víkendové oslavy tak putoval do Litvínova.

Pětice vyznamenaných rozšířila řady držitelů Medaile lilie a přátelství

V rámci vyhlášení vítězného týmu mezistřediskových klání byla vhodná příležitost také pro předání vyznamenání za dlouholetou výchovnou činnost v oddílech, dosažení významných úspěchů se svými oddílem či za pomoc při pořádání nejrůznějších akcí.

[scrollGallery id=41]

Medaili Lilie a přátelství – stříbrný stupeň obdrželi:

 • Václav Rous – hospodář mosteckého střediska
 • Roman Lošťák – vedoucí oddílu Bobři Litvínov, zástupce vedoucího střediska Perun Litvínov
 • Ivana Tarantová – zpravodajka KD při ORJ
 • Ladislav Vrabec – vedoucí oddílu Dravci Most
 • Michal Tarant – vedoucí oddílu Čtyřlístek Most, vedoucí střediska Oheň Most
 • Ladislava Cáderová – hospodářka střediska Oheň Most v letech 1995 – 2002, vedoucí dívčího oddílu v letech 1992 – 1999
 • Miroslav Cáder – zástupce vedoucí dívčího oddílu v letech 1995 – 2002, dlouholetý významný pomocník ve středisku

Březový lístek 2.stupně obdržel:

 • Tomáš Novotný – zástupce vedoucího střediska Oheň Most

Bývalí členové se sešli a zavzpomínali

[nggallery id=44]

Sobotní podvečer již patřil vzpomínkám. Několik desítek bývalých a současných členů, spolu s pozvanými hosty, se sešlo v klubovnách mosteckých skautů, aby zavzpomínali na své začátky, na své dětství a na krásné chvíle prožité ve skautských oddílech.  A o příjemná setkání po několika letech rozhodně nebyla nouze. Mezi kronikami, fotkami, dobrým jídlem a pitím se mnohdy i po více jak deseti letech setkali tehdejší vedoucí a děti s těmi současnými. Že bylo toto „mezigenerační“ setkání příjemným zážitkem dokazují zápisy v pamětní knize, zájem o speciálně vyrobená DVDčka s fotkami z uplynulých dvaceti let i rozebrané výtisky několika desítek publikací shrnující dvacet let svobodného fungování skautských oddílů v Mostě.

Poklady byly ukryté na zahradě

[nggallery id=43]

Nedělní odpoledne patřilo dětem a veřejnosti. V našich klubovnách bylo připraveno několik vyráběcích dílen, ze kterých si děti mohly odnést nejen pomalovaný obličej, ale také malý vlastnoruční výrobek či obrázek. Na hřišti pak bylo připraveno několik prolézacích sítí, bludiště či velké skládací puzzle. Okolo kluboven pak bylo možné spatřit „hledače pokladů“, kteří za pomocí GPSky hledali ukrytý poklad. Ten se nacházel na hřišti a všichni jej nakonec dokázali najít. Akci „Zahrada pokladů“ navštívilo šest desítek dětí z řad členů oddílů střediska i široké veřejnosti.

Historii uchovají publikace a brožura

Při příležitosti oslav 90 let od založení prvního skautského oddílu na Mostecku – v Lomu – byla již v loňském roce vydána publikace „Historické střípky skautingu na Mostecku 1920 – 1989“. Publikace mapuje dostupné střípky o skautském hnutí na Mostecku v uvedeném období.

Poděkování závěrem

[nggallery id=40]

Víkendové oslavy byly pro mostecké skauty velkým počinem, který se však neobešel bez významných partnerů, sponzorů a dárců. Jen díky nim mohly být vydány postupně tři publikace mapující skautské hnutí na Mostecku či v Mostě nebo v Lomu. Jen díky velké finanční podpoře se podařilo uskutečnit obnovu zašlého památníku A. Novotného v Lomu či připravit víkendové akce pro stovky účastníků z řad bývalých členů, současných dětí ze tří středisek či pro veřejnost.

Pozvánky na Oslavy

Rádi bychom na víkend 8. – 10. října 2010 vyzvali všechny naše současné vedoucí a další činovníky, bývalé členy střediska, přátele a partnery skautského střediska, aby si společně připomněli dvacetileté výročí a někteří se možná po letech setkali.

Slavíme 20 let svobodné existence v Mostě a 90 let výročí od vzniku prvního skautského oddílu na Mostecku!

Víkendové oslavy se uskuteční v našich současných klubovnách v budově býv. 13. ZŠ v Mostě. Přesný program budeme znát v září, ale již nyní víme, že součástí oslav bude

 • slavnostní otevření zrekonstruovaného památníku v Lomu (pátek 8. 10. v 17:30 v Lomu)

 • mezioddílové a mezistřediskové soutěže (sobota 9. 10. od 9:00 v klubovnách v Mostě)

 • setkání bývalých členů střediska (sobota 9. 10. od 16 hodin v klubovnách v Mostě)

 • akce pro rodiče a veřejnost (neděle 10. 10. od 15 hodin v centru města – upřesníme)
 • výstava o naší činnosti a mnoho dalších překvapení (výstava se uskuteční v rámci všech akcí v prostorách kluboven)

Historie mosteckých skautů sahá až do roku 1923, nicméně vzhledem k několikerému zakázání skautingu u nás slavíme nyní dvacet let od obnovení činnosti v závěru roku 1989. Myslím, že počet skautů, kteří za tu dobu střediskem prošli, se pohybuje v čtyřciferných číslech. Připomenutí výročí se bude prolínat celým rokem 2010. Čeká nás již tradičně několik jarních a letních táborů, pořádání akcí pro děti ve městě, desítky víkendových akcí, okresní a krajské kolo závodů vlčat a světlušek, krajské setkání Mostecké Botičky, rozvoz Betlémského světla. Vyvrcholením mají však být víkendové oslavy 8. – 10. října 2010.


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *