Slovenského národního povstání 1191, Most
+420 773 569 142
info@skautimost.cz

Archiv rubriky: Aktuality

Nadace ČEZ podpořila obnovu vybavení střediska

Mostecké skautské středisko obdrželo grantové dotační prostředky z fondu „Podpora regionů“ Nadace ČEZ na projekt  s názvem „Podpora obnovy vybavení skautského střediska v Mostě.“ Vlastní realizace projektu probíhala v období od září 2016 do května 2017. V rámci realizace projektu bylo vytipováno nejvíce potřebné vybavení, materiál, popř. pomůcky a následně tyto položky byly objednány, resp. zakoupeny. Konkrétně…
Číst více.

Ústecký kraj podpořil obnovu vybavení střediska

Mostecké skautské středisko obdrželo dotační prostředky v rámci Fondu Ústeckého kraje na projekt  s názvem „Obnova táborového vybavení.“ Vlastní realizace projektu probíhala v období od září do října 2016. V rámci realizace projektu bylo vytipováno nejvíce potřebné vybavení, materiál, popř. pomůcky a následně tyto položky byly objednány, resp. zakoupeny. Konkrétně se jednalo o nákup táborového vybavení…
Číst více.

Skautský dobrý skutek 2017

V neděli 7. 5. 2017 jsme se sešli v dopoledních hodinách pod kopcem Ressl, odkud jsme se vydali nahoru na vrchol k centrálnímu rybníčku, kde jsme začali plnit náš skautský dobrý skutek. Za úkol jsme si dali vyčistit právě tento centrální rybníček od odpadků a větví, poté jsme se přesunuli na další místa Resslu, kde jsme zlikvidovali lidmi…
Číst více.

Velikonoční vyrábění je za námi

Dnes, ve středu 12 dubna jsme si v našich skautských klubovnách užili příjemné odpoledne plné tvoření. 

ČEKÁ NÁS STĚHOVÁNÍ!!!

Mimořádný sněm střediska schválil usnesení, které zavazuje vedení střediska podniknout kroky směřující k vypovězení smlouvy o výpůjčce prostorů stávajících kluboven oddílů v objektu pavilonu „D“ býv. 13.ZŠ. Důvodem je finanční náročnost související s nově stanovenou úhradou nájemného a platby za energie. Dalším důvodem pak je vznik nové soukromé základní školy „Spirála Most,“ která v těchto…
Číst více.

Proběhl mimořádný sněm střediska, 30.3.2017

Ve čtvrtek 30. března 2017 proběhl mimořádný sněm střediska, jehož náplní bylo mimořádně zásadní téma týkající se budoucí existence fungování skautských oddílů v Mostě. Sněm přijal tato usnesení: Přijetí daru z Fondu nemovitostí Junáka Sněm střediska souhlasí s přijetím daru z Fondu obnovy nemovitostí Junáka pro potřeby získání vlastní nemovitosti pro činnost střediska. Sněm pověřuje vedení…
Číst více.

Vydali jsme se na cestu k vlastní klubovně

Ve čtvrtek 30. března 2017 proběhl mimořádný sněm střediska, jehož náplní bylo mimořádně zásadní téma týkající se budoucí existence fungování skautských oddílů v Mostě. Sněm rozhodoval (mimo jiné) o: Dalším fungování všech oddílů v objektu býv. 13. ZŠ Finančních nárocích souvisejících se změnami majitele objektu býv. 13. ZŠ Záměru pokusit se získat nový objekt pro…
Číst více.

Skautští vedoucí z celé země o víkendu sněmovali.

O víkendu 24. – 26. 3. 2017 se ve Velkém Meziříčí konal XV. valný sněm Junáka – českého skauta, na který se sjelo více než 600 skautských vedoucích skautek a skautů z celé země. Valný sněm se koná jednou za tři roky a cílem setkání je rozhodnout o dalším směřování organizace a volba vedení na následující období. Součástí setkání byl také doprovodný program…
Číst více.

Skauti z okresu Most budou soutěžit s časem

Také skauti a skautky z okresu Most se zapojí do celorepublikového klání – skautské akce Svojsíkův závod. Změří své síly a dovednosti s ostatními skauty z regionu a vítězné družstvo postoupí do krajského kola. Od 7. do 8. dubna budou v Oseku a jeho okolí skautské oddíly z okresu Most soutěžit v základním kole, ve kterém se vědomostní a dovednostní úkoly inspirují sci-fi…
Číst více.

Umělecká šestka 2017 bude v Mostě

Umělecká šestka je celostátní akcí pro vlčata a světlušky, která spadá do koncepce celostátních akcí pro tuto výchovnou věkovou kategorii. Je zaměřená na podporu rozvoje dětského uměleckého cítění a vyjádření. Umělecká šestka není zaměřená na jeden umělecký projev, chce dát možnost účastníkům ukázat své dovednosti v oblasti divadla, zpěvu, výtvarna i fotografie. Kromě samotných soutěží akce…
Číst více.

Lednový florbalový turnaj v Mostě

Skautské středisko v Mostě hostilo v sobotu 7. 1. 2017 tradiční lednový Novoroční florbalový turnaj. Letos se turnaje zúčastnila družstva skautů z Mostu, Litvínova a Žatce. Po vyrovnaných zápasech se umístili na prvním místě skauti z Mostu, na místě druhém skauti z Litvínova a třetí místo patřilo žateckým skautům. Všem gratulujeme k umístění! 🙂

Registrace členů 2017 spuštěna

Vážení rodiče, vážení členové našeho střediska, S nadcházejícím rokem v naší organizaci vždy dochází k registraci všech jejích členů. Nejinak tomu bude i v roce 2017, v našem středisku. Dokument „Dopis k registraci“ Registrační poplatek je pro rok 2017 stanoven ve výši 1.400,- Kč / člena. Registrační poplatek slouží k zajištění základního chodu organizace. Z registračního poplatku 1.400,-Kč zůstane našemu středisku pro…
Číst více.

Skautský ples již 28. ledna!

Srdečně vás zveme na náš každoroční skautský ples (nebo spíš taneční zábavu)… v maskách i bez masek, přijďte si užít prima večer! Bývá to opravdu zdařilá akce, na všechny se moc těšíme! Tentokrát na téma vesmír a sci-fi 🙂 28.1. 2017 to rozjedeme. Zamlouvat lístky můžete u Aleny Jirákové 🙂 VŠECHNY PŘÍZNIVCE SKAUTINGU A DOBRÉ…
Číst více.

PF 2017

Skauti Most přejí vám i vaším blízkým, známým, přátelům co nejpohodovější a úspěšný vstup do NOVÉHO ROKU 2017! 🙂

Betlémské světlo: 18.12. – Lom, Osek, Lesná

Na Mostecku si můžete Betlémské světlo vyzvednout v ojedinělých případech již 18.12. v sobotu na těchto místech: 18. 12. ve 14:00 Lesná, horský hotel 18. 12. v 16:00 Lom, kostel 18. 12. v 17:00 Osek, infocentrum Interaktivní mapu s místními akcemi, aktuálními časovými údaji a s dalšími podrobnostmi lze najít na celostátních webových stránkách: http://www.betlemskesvetlo.cz/app/mapa.html Betlémské světlo do Česka skauti…
Číst více.

Vánoce v klubovnách již zítra!

V úterý 13. 12. proběhnou v našich skautských klubovnách již tradiční Vánoce v klubovnách. Přijít můžete se svými rodinnými příslušníky, kamarády, kolegy od 16 do 18 hodin. Budeme se na vás těšit! 🙂

Betlémské světlo: 23.12. – Krušnohoří

Na Mostecku si můžete Betlémské světlo vyzvednout v uvedených dnech a časech na těchto místech: 18. 12. ve 14:00 Lesná, horský hotel 18. 12. v 16:00 Lom, kostel 18. 12. v 17:00 Osek, infocentrum 22. 12. v 18:00 Lesná, horský hotel 23. 12. v 15:00 Blažim, kostel 23. 12. v 16:00-18:00 Litvínov, nám. Míru (zajišťují litvínovští skauti) 23. 12. v 17:00…
Číst více.

Betlémské světlo: 23.12. – Sasko

Mostečtí skauti již desátým rokem přivážejí Betlémské světlo také do Saska. Boří tak pomyslné hranice a spojují lidi na obou stranách Krušných hor. Na svou cestu Saska vyrazí kurýři v následujících časech v pátek 23. prosince: 14:15 Kovářská, kostel 15:00 Vejprty, kostel 16:00 Annaberg, chrám Sv. Anny 18:00 Marienberg, chrám sv. Marie 19:30 Zoblitz, kostel 20:30 Seifen, kostel Interaktivní…
Číst více.

Betlémské světlo: 23.12. a 24.12. – Most

Vlakem R 610 Karlex přivezou do Mostu světlo kurýři, v sobotu 17. prosince ve 13:28. Následně se o Betlémské světlo a jeho uchovávání budou v Mostě starat tři strážci. Jejich úkolem bude zajistit, aby světlo do Vánoc nezhaslo a aby si jej mohli převzít tisíce lidí v celém našem regionu i v Sasku. V Mostě si pro Betlémské světlo můžete přijít…
Číst více.

Proběhl krajský sněm v Mostě, 3.12.2016

V sobotu 3.12.2016 proběhl v Mostě krajský sněm Ústeckého kraje Přemysla Oráče. Krajský sněm jsme hostili již poněkolikáté, opět nyní v zasedacím sále Magistrátu města Mostu.