18/09/2017

Jak to vše začalo

Po dlouhých 27 letech od posledního obnovení činnosti skautského hnutí (a vůbec historicky poprvé) se v Mostě podařilo zajistit a vytvořit dobré a kvalitní zázemí, především, pro činnost skautských oddílů ve městě, ale i v celém širším okolí a regionu, nejen, Ústeckého kraje.

Z rozhodnutí vedení Statutárního města Mostu došlo k 31.3.2017 k prodeji objektu býv. 13.ZŠ v ul. E. Basse 1142/9 Soukromé střední škole pro marketing a ekonomiku podnikání. V prostorách námi využívaných se nový vlastník rozhodl umožnit vznik soukromé školy a školky. Z tohoto důvodu i na základě dalších skutečností jsme se rozhodli pro cestu získání vlastního objektu ve městě.

Již předtím, na podzim 2016, jsme se začali porozhlížet ve městě, jestli by někde nebyl vhodný objekt pro naši činnost. Byli jsme se podívat např. v bývalé MŠ v ulici Zahradní, prohledávali jsme objekty na webech různých realitních kanceláří, aj.

V lednu 2017 jsme se rozhodli navštívit objekt býv. Severočeských plynáren (poté RWE, dnes innogy Grid services, spol. s. r. o.). A na prohlídce se nám prostory moc líbili. Nicméně jsme si říkali, že to nebude jednoduché a že získat „toto“ je vlastně dost scifi. I přesto jsme oslovili společnost innogy a s pomocí vedení Junáka a Skautské nadace Jaroslava Foglara jsme si domluvili schůzku s vedením společnosti, kde jsme jim přednesli náš zájem představili náš záměr s využitím jimi nabízeného objektu v Mostě. Ze schůzky jsme neodcházeli s pocitem, že by to nemohlo vyjít. Ale museli jsme čekat. Byly to nekonečně dlouhé týdny. A nakonec….. V pondělí 19.6.2017 dosáhla svého cíle jednání mezi mosteckým skautským střediskem, Skautskou nadací Jaroslava Foglara a společností INNOGY Česká republika, spol. s. r. o. Získali jsme tyto naše klubovny.

Celý záměr by se však nepodařilo zrealizovat bez pochopení a projevu dobré vůle společnosti INNOGY a bez výrazné pomoci Skautské nadace Jaroslava Foglara, která zprostředkovala vlastní jednání se společností INNOGY a zajistila úvěr na nákup nemovitosti, s nízkým úrokem, který budeme v následujících cca. 20 letech splácet. A nešlo by to také bez velké podpory mateřské organizace, která poskytla bezúročnou finanční půjčku z Fondu obnovy nemovitostí Junáka, s odloženou možností splácení. Další prostředky, zejména na prvotní opravy a na nutné poplatky, přidá středisko ze svých dosavadních úspor.

 Michal Tarant – Majkl

Tel: 773 569 142, michal.tarant@skaut.cz

Děkujeme za podporu Skautské nadaci Jaroslava Foglara a společnosti INNOGY Česká republika, spol. s. r. o.