31/01/2010

Rádcovský kurz

První víkend Agamy 2014 klepe na dveře.

Už tento víkend zahájíme letošní rádcovský kurz. Níže si můžete přečíst informace k tomuto víkendu, které účastníci již mají:

RK_FA_1.vikend

Již letos startujeme 2. ročník rádcovského kurzu Fialová agama!

Kurz se skládá ze dvou víkendů v roce 2014 a je určen pro skauty a skautky ve věkovém rozpětí 12 až 17 let.

Cílem kurzu je motivovat rádce k vedení družiny a vést rádce k samostatnosti a komunikativnosti. Po absolvování kurzu by měl účastník umět připravit a realizovat družinovou schůzku s pestrým programem, měl by znát a umět pracovat s výchovnými nástroji a měl by umět zaujmout a rozvíjet členy své družiny.

Přihlášeno je celkem 19 účastníků ze skautských středisek v Mostě, Litvínově a Lounech.

RK_Fialova_agama_pozvánka

 

Rádcovský kurz 2009/2010 skončil

V Lounech skončil v neděli další kurz určený pro rádce a rádkyně ze středisek ve skautském okrese Most. Víkend pracovně nazvaný „přistáváme“ navazoval na předchozí úkoly zadané skautským družinám v uplynulých 5 měsících. Programově pak navázal na první víkend kurzu, který se konal v říjnu 2009 a na předchozí ročník kurzu probíhající na podzim roku 2008. Cílem rádcovského kurzu bylo naučit frekventanty samostatnému vedení a hlavně přípravy programu pro družinové schůzky….

Lektorský tým ve složení Majkl, Tkanička, Růžek a Kapuca spolu s dalšími pomocníky se snažili mnoha metodami přiblížit účastníkům kurzu možnost zpestření připravovaného programu. V rámci kurzu si účastníci vyzkoušeli mnoho simulačních a doplňkových her rozvíjejících společnou komunikaci, týmového ducha, důležité body skautské stezky, sportu i logického myšlení.

„STARTUJEME“ *** „LETÍME“ *** „PŘISTÁVÁME“

První víkend kurzu, nazvaný „startujeme“, proběhl již v říjnu minulého roku v Mostě. Na jeho konci bylo účastníkům představeno celkem pět úkolů, které je budou čekat během následujících měsíců. Cílem plnění úkolů bylo posílit spolupráci členů družin a družin v oddíle, schopnost dělení práce mezi členy týmu, vzájemnou spolupráci při řešení úkolů, poznávání zajímavých míst ve svém okolí či příprava konkrétního programu na velkou Mikulášskou besídku.

Zadané úkoly (+ po kliknutí se podíváte na část z odevzdaných prací):

 • 1.úkol – Obrázky z blikající krabičky – tvorba fotopříběhu na libovolné téma s členy své družiny, následné zpracování do prezentace a zaslání pořadatelům

Louny – Jetřichovice – 5.oddíl (pptx)

Dráčci (ppt)

Louny – Kamzíci (pdf)

 • 2.úkol – Znáte své město? – hledání zajímavých míst, zpracování posteru a odeslání fotografie pořadatelům

Most – Šídla (jpg)

Most – Slunečnice (word)

 • Bonusový úkol – program na Mikulášskou besídku
 • 3.úkol – Co budeme dělat – tvorba konkrétního návrhu programu na 20 družinových schůzek, odeslání a konzultace s pořadateli

Koala a Prcek (ppt)

Litvínov – Sovy (ppt)

Most – Mohykáni (excel)

Louny – Sněženky (word)

 • 4.úkol – Vymyslete logo rádcovského kurzu MOREK – návrh grafického loga rádcovského kurzu pro další ročníky

Vítězný návrh Dinosaurů

Návrh z hlav Sov v Litvínově

Vypracování jednotlivých úkolů bylo čistě v režii rádců a rádkyň – účastníků kurzu, samozřejmě ve spolupráci s vedením oddílů. Úkoly následně ohodnotili pořadatelé a na druhém víkendu také všichni sami navzájem. Vzešlo tak pořadí oddílů a výsledků práce na úkolech:

 • 1. místo – Sovy Litvínov
 • 2. místo – Dinosauři Louny
 • 3. místo – děvčata Louny
 • 4. místo – Šídla Most
 • 5. místo – Mohykáni Most

Druhého víkendu kurzu se zúčastnilo, bohužel, pouze polovina účastníků. Přesto pro ně byl připraven skvělý program zasazený do zážitkové hry. Vše odstartovalo v pátek na nádraží v Mostě u vlaku. Přítomní obdrželi jízdenku na vlak a místo, kam se dopravit – místo zvané AŠTAB:-) (klubovny lounských skautů). A protože jsme se rozhodli zanechat celou hru v oparu tajemna, zeptejte se účastníků kurzu – jaké to bylo? V sobotu odpoledne na hru navázala zpětná vazba a následoval program zaměřený na vyhodnocení zadaných úkolů. Po večeři jsme si pak zopakovali základy pro přípravu zajímavých schůzek a programů, oddílového a družinového plánování. Před večerkou nás ještě čekaly pravé skautské aktivity – hra připravená na základě známe společenské hry.

V neděli dopoledne přišlo vyvrcholení kurzu a závěr. Tím byl návrat k vlastnostem, které by každý z rádců měl mít a nebo ke kterým by se měl chtít přiblížit. Tento blok obsahoval desítku nejrůznějších her, hříček, scének a simulací, které zakončily letošní ročník kurzu. Následoval již jen oběd a slavnostní předání osvědčení. A odjezd domů.

Velké poděkování patří celému realizačnímu týmu, který se podílel na chodu letošního ročníku Rádcovského kurzu:

 • Tkaničce, Růžkovi, Chechtě a Kapuce – za přípravu a realizaci programových bloků
 • Čáryfukovi, Králíkovi a Aifelovce – za vaření na první části v Mostě
 • Duli, Tomovi, Standovi a Pískleti – za vaření na druhé části v Lounech a za organizační pomoc při programu
 • Pošťákovi – za zpracování celé zážitkové hry a za její realizaci
 • vedoucím oddílů – za pomoc při kontrole úkolů

DRUHÁ ČÁST RÁDCOVSKÉHO KURZU 2009/2010 SE USKUTEČNÍ V TERMÍNU 19.—21.3.2010

 • sraz: pátek 19.3.2010 v 16:45 na nádraží, pojedeme vlakem v 16:57
 • návrat: neděle 21.3.2010 v 13:57 na nádraží, odjezd z Loun 13:27
 • poplatek je stejný, jako na I.části = 200,- Kč
 • vezmi si s sebou vše, co uznáš za vhodné, jednak dle již zaslaného zvadla a také dle toho, na jakou akci se chystáš

Těšíme se na Tebe

Zadané úkoly:

 • 1.úkol – Obrázky z blikající krabičky; termín pro odevzdání: 5. 11. 2009
 • 2.úkol – Znáte své město?; termín pro odevzdání: 20. 1. 2010
 • Bonusový úkol – připravte si program na Mikulášskou besídku; termín realizace: 5. 12. 2009
 • 3.úkol – Co budeme dělat; termín pro odevzdání: 26. 2. 2010
 • 4.úkol – Vymyslete logo rádcovského kurzu MOREK – vytvořte váš návrh na logo pro rádcovský kurz – RK MOREK. Vytvořte jej jakkoli tak, aby bylo možné jej poté dále zpracovávat – tj. buď v PC nebo na A4 papír, aby to šlo skenovat apod. Termín odevzdání je stejný jako u úkolu č. 3. Dále jako družina dodejte – velikosti triček vaší družiny (XS,S,M,L,XL, XXL, XXXL); termín pro odevzdání: 26. 2. 2010

Úkoly zpracovávejte a odesílejte na adresu: Tereza.Kraitlova@seznam.cz

[singlepic id=31 w=320 h=240 float=center]

Proběhl první víkend v Mostě, 2. – 4. 10. 2009

V Mosteckých klubovnách proběhl první víkend dalšího ročníku „Mosteckého rádcovského kurzu!“ Celkem jednadvacet rádců/rádkyň a jejich pomocníků ze středisek v Mostě, Litvínově a v Lounech se opět sjelo, aby si oprášilo rádcovské vědomosti a rozšířilo obzor v oblastech práce s nováčky, nábory a přípravě kvalitního programu.

Program rádcovského kurzu je připraven celkem na 7 měsíců, pokračuje další částí nazvanou „Letíme“ – rádcové budou zkoušet to, co se na víkendu naučili. Pomůže jim v tom plnění 4 úkolů v mezioddílové okresní hře, účast na Mikulášské besídce a další aktivity.

Do rádcovského kurzu jsou zapojena všechna 3 střediska, 7 oddílů, desítka družin. S některými z aktivit rádcovského kurzu budou rádcům pomáhat i jejich vedoucí a všichni členové oddílů.

dscf7321

Pozvánka 1. víkend v Mostě, 2. – 4. 10. 2009

Pokud se k Tobě dostala tato pozvánka, pravděpodobně Tě Tvůj vedoucí přihlásil na náš Rádcovský kurz. Jsme rádi, že s námi prožiješ DVA víkendy (2. -4. 10. 2009 a konec března 2010), které jsme, nejen pro Tebe, ale pro 29 dalších rádců a rádkyň z Mostu, Loun a Litvínova, připravili a věříme, že se nám podaří sestavit, i s Tvou spoluprácí, hodnotný program, který oceníš při svém vedení družiny, či při spoluvedení oddílu.

První víkend Rádcovského kurzu se uskuteční v Mostě, v klubovnách střediska Oheň. Celý letošní Rádcovský kurz bude rozdělen do tří částí:

 • STARTUJEME – první víkend
 • LETÍME – část mezi prvním a druhým víkendem
 • PŘISTÁVÁME – druhý víkend

Připravujeme Rádcovský kurz 2009

V říjnu se uskuteční první víkend letošního ročníku Rádcovského kurzu 2009. Nový ročník bude úzce navazovat na loňský, kterého se zúčastnilo čtyřiadvacet rádců a rádkyň skautských oddílů z Mostu,Loun a Litvínova.

V letošním roce bude Rádcovský kurz zaměřený na náborové akce, udržení nováčků. Největší důraz bude kladen na přípravu programu pro družiny a oddíly. První víkend se uskuteční v termínu 2.-4.10., druhý víkend pak v dubnu 2010. Součástí rádcovského kurzu bude také Mikulášská besídka 5.12. a další akce.

Naše středisko již několik roků pořádá vlastní rádcovský kurz. Kurz je určen všem rádcům a rádkyním ze skautských oddílů střediska, pro další zájemce, kteří vedou družiny/šestky v oddílech střediska i pro zájemce z okolních středisek okresu.

[singlepic id=32 w=320 h=240 float=center]

Rádcovský kurz 2008, „ …já a mé skautování“

Na základně Fort Oregano v Kotvině se uskutečnil ve dnech 10.-12.10. první víkend rádcovského kurzu. Celkem 22 účastníků (současných či budoucích rádců a podrádců) prožilo společný víkend naplněný rozmanitým programem.

Své rádce na rádcovský kurz vyslala všechna 3 střediska v okrese (Most—5.oddíl Mohykáni(7), 1.oddíl Šídla(3), 1.oddíl Dravci(2), 6.oddíl Čtyřlístek(1); Litvínov—1.oddíl Bobři(1), 3.oddíl Sovy(3); Louny—1.oddíl Luna(3) a 5.oddíl(2)). Celou akci připravil a zajišťuje 8.oddíl klubu Kmene dospělých Uroboros.

Druhý víkend se uskutečnil ve dnech 5.-7.prosince v prostorách kluboven mosteckého skautského střediska. Zúčastnilo se jej 23 rádců a rádkyň skautských družin ze středisek Most, Louny, Litvínov.

Rádcovský kurz klade důraz na náborové akce, udržení nováčků, na přípravu programu pro družiny a oddíly, na týmovou spolupráci.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *