04/05/2015

Svojsíkův závod 2015

Svojsíkův závod je tradiční celostátní akce. První Svojsíkův závod probíhal v tehdejším ČSR v prvních letech vzniku skautského hnutí na našem území. Hlavní přínos Svojsíkova závodu je v podpoře družin a družinového systému. Celý závod je postaven na spolupráci a týmové práci družiny, tj. základní výchovné jednotky skautského hnutí a jeho systému. Svojsíkův závod je tradiční prestižní postupový závod určený kategorii skautů a skautek ve věku do 15 let. Závod se koná v každém lichém roce. Účastnit se jej mohou čtyř – osmi členné týmy skautských družin. Vítězové okresních (základních) kol postupují do kol krajských a následně ti nejlepší z krajů bojují o prvenství v celorepublikovém kole.

Základní kolo 2015 – 10.5.2015, Most

Krajské kolo 2015 – 5.-7.6.2015, Litvínov a Most

Cíle závodu: Svojsíkův závod má jasně daná, pro celou republiku stejná, pravidla schválená Náčelnictvem Junáka.

  • podpora sportu a pohybu v činnosti skautských oddílů
  • podpora zdravé soutěživosti dětí, týmového ducha a myšlenky fair play
  • realizovat zajímavý atraktivní doprovodný program a symbolický rámec
  • umožnit seznámení s mnohdy neprávem opomíjenou lokalitou mostecka a jeho širšího okolí
  • připravit atraktivní prostředí pro realizaci sportovních disciplín
  • zprostředkovat setkání skautských oddílů
  • připravit doprovodný program pro mladší skauty – medvíďata (předškoláky) a jejich rodiče, vlčat a světlušky (ti mají svůj závod v sudých letech)

Účastníci (cílová skupina): Cílovou skupinou účastníků akce jsou děti ze starších skautských oddílů (věk 11 – 16 let) z našeho regionu a kraje. Předpokládaný počet účastníků je 70 (v případě okresního kola) a 160 účastníků (v případě krajského kola). Dalších několik desítek dospělých činovníků Junáka bude obě akci připravovat. Počítáme s účastí mladších skautů z oddílů mosteckého střediska (cca. 80 předškoláků se svými rodiči a vlčat a světlušek z mladších oddílů).

Pořadatel: Junák – středisko 425.01 Most (pořadatel základního kola pro ORJ Most) a ve spolupráci se skautskými středisky v Mostě, Litvínově a Lounech Junák – okres 425 Most (pořadatel krajského kola v roce 2015)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *