FAQ: Nejčastější otázky k novým klubovnám

Aktualizace k 21.6.2017

Po dlouhých 27 letech od posledního obnovení činnosti skautského hnutí (a vůbec historicky poprvé) se v Mostě podařilo zajistit a vytvořit dobré a kvalitní zázemí, především, pro činnost skautských oddílů ve městě, ale i v celém širším okolí a regionu, nejen, Ústeckého kraje.

 1. Proč nové klubovny?

Z rozhodnutí vedení Statutárního města Mostu došlo k 31.3.2017 k prodeji objektu býv. 13.ZŠ v ul. E. Basse 1142/9 Soukromé střední škole pro marketing a ekonomiku podnikání. V prostorách námi využívaných se nový vlastník rozhodl umožnit vznik soukromé školy a školky. Z tohoto důvodu i na základě dalších skutečností jsme se rozhodli pro cestu získání vlastního objektu ve městě. V pondělí 19.6.2017 pak dosáhla svého cíle jednání mezi mosteckým skautským střediskem, Skautskou nadací Jaroslava Foglara a společností INNOGY Česká republika, spol. s. r. o. Snahou těchto jednání bylo získat objekt bývalého mistrovského okrsku RWE (dnes INNOGY) v ulici Slovenského národního povstání 1191 v Mostě pro naše potřeby. Představenstvo společnost INNOGY schválilo prodej svého objektu.

 1. Kolik to bude stát a kde na to vezmeme?

Kupní cenu v tuto chvíli nejsme oprávnění zveřejnit. Celý záměr by se však nepodařilo zrealizovat bez pochopení a projevu dobré vůle společnosti INNOGY a bez výrazné pomoci Skautské nadace Jaroslava Foglara, která zprostředkovala vlastní jednání se společností INNOGY a zajistila úvěr na nákup nemovitosti, s nízkým úrokem, který budeme v následujících cca. 18 letech splácet. A nešlo by to také bez velké podpory mateřské organizace, která poskytla bezúročnou finanční půjčku z Fondu obnovy nemovitostí Junáka, s odloženou možností splácení. Další prostředky, zejména na prvotní opravy a na nutné poplatky, přidá středisko ze svých dosavadních úspor.

 1. Budou potřeba nějaké opravy?

ANO! Nemáme aktuálně jasnou představu o rozsahu nutných oprav. Víme ale, že bude jistě nutné upravit vstup do celého objektu, vybudovat sociální zařízení a šatny. Objekt je ale celkově v dobré stavu.

 1. Čeká nás zdražení registračního poplatku?

NE! Nepočítáme se zvyšováním registračního ročního poplatku členů oddílů a střediska, který je v současné době stanoven výši 1.400,- Kč/rok.

 1. Kdy přesně bude zahájen provoz v nových klubovnách?

Počítáme se zahájením provozu k 10.9.2017. Každý oddíl bude samostatně informovat rodiče dětí o prvních schůzkách (nemusí být ještě v novém objektu), nutných akcích a brigádách (bude potřeba nastěhovat klubovny, upravit je, zabydlet). Středisko bude v posledních dnech srpna svolávat všechny pomocníky ke stěhování ze starých kluboven do nového objektu.

 1. Vejdeme se do kluboven všichni?

ANO! Všechny oddíly se do nových kluboven bez větších problémů vejdou. Jistě nám bude chvíli trvat, než vše zabydlíme, upravíme a připravíme. Jsme přesvědčení, že vše dobře dopadne.

 1. Co s majetkem a materiálem střediska?

Středisko disponuje velkým množstvím majetku a materiálu. V první fázi se do nového objektu vše nevejde. V srpnu 2017 bude jasné, co přesně bude uloženo v objektu INNOGY a co zůstane sestěhováno v jedné místnosti na býv. 13. ZŠ. Snahou je, aby do cca. 6 let od koupě celého objektu bylo vše uloženo na jednom místě.

 1. Dopravní obslužnost nových kluboven?

Dopravní obslužnost MHD je dobrá, včetně frekvence spojů. Cca. 200 m od nových kluboven jsou zastávky BUS MHD č. 17, 20, 22 a 30. Vzhledem k tomu, že MHD v Mostě je pro děti ZDARMA, neměl by s dopravou dětí na schůzky do nového objektu být problém. Od zastávky vede k objektu chodník. V rámci objektu je pak několik parkovacích míst, další místa se nacházejí pod objektem.

 1. Nájem a koupě objektu?

Středisko bude v první fázi, tj. od 1.8.2017 do 31.3.2018 v objektu v roli nájemce. Koupě objektu bude realizována k 31.3.2018. Důvodem je především nutnost vyřešení stávajících smluvních vztahů, nutnost zajistit financování celé transakce.

 1. Pomoc rodičů

Bez pomoci rodičů se neobejdeme. Nikdo (!) z vedoucích a dospělých ve středisku není v pracovněprávním vztahu. Jsme dobrovolníci. S mnoha věcmi si dokážeme pomoci svépomocí, jsou ale skutečnosti a potřeby, na kterých bychom rádi využili pomoc rodičů (účast na brigádách, pomoc s opravami, atd.). Viz. dotazník! Děkujeme za pomoc!

 1. Sponzoři, dárci, dotační možnosti

Budeme potřebovat hledat, vyhledávat a získávat vhodné dárcovské, sponzorské a dotační příležitosti na straně rodičů, státní správy i v soukromé sféře. Bez malých nebo větších získaných finančních prostředků se neobejdeme. Děkujeme za jakékoli nápady, tipy a náměty.

 1. Setkání 2017 – 8.-10.12.2017

Ve dnech 8.-10.12.2017 budeme realizovat akci s názvem „Setkání 2017.“ Bude se jednat o soubor několika akcí, které v rámci víkendu proběhnou pro rodiče stávajících dětí, pro býv. členy středisek, pro širokou veřejnost obecně, ale i pro všechny oddíly střediska. O tomto víkendu proběhnou Vánoce v nových klubovnách, proběhne slavností otevření nových kluboven, podvečerní setkání rodičů dětí a bývalých členů s ochutnávkou programu skautských oddílů. A připravujeme mnohé další! Udělejte si čas a přijďte!

Pokud vás výše uvedené odpovědi na „modelové“ otázky dovedly k dalším dotazům, neváhejte se na mne obrátit. Další podrobnosti budeme také v následujících měsících doplňovat.

Michal Tarant – Majkl

Tel: 773 569 142, michal.tarant@skaut.cz

Děkujeme za podporu Skautské nadaci Jaroslava Foglara a společnosti INNOGY Česká republika, spol. s. r. o.

Tento záznam byl publikován v Aktuality . Uložit odkaz do záložek.