MĚNÍME ADRESU: Skauti v Mostě budou ve svém

V posledních dnech dosáhla svého cíle jednání mezi mosteckým skautským střediskem, Skautskou nadací Jaroslava Foglara a společností INNOGY. Snahou dosavadních intenzivních jednání bylo získat objekt bývalého mistrovského okrsku RWE (dnes INNOGY) v ulici slovenského národního povstání 1191 v Mostě pro potřeby činnosti střediska a jeho oddílů. Společnost INNOGY Česká republika schválila prodej svého objektu a mostečtí skauti tak pro svou činnost získají od 1.9.2017 nové prostory. 

Celý záměr by se nepodařilo zrealizovat bez výrazné pomoci Skautské nadace Jaroslava Foglara, která zprostředkovala vlastní jednání se společností INNOGY a zajistila úvěr na nákup nemovitosti a bez velké podpory mateřské organizace, která poskytla bezúročnou finanční půjčku z Fondu obnovy nemovitostí Junáka.

Po dlouhých 27 letech se tak v Mostě podařilo zajistit a vytvořit dobré a kvalitní zázemí pro skautské oddíly ve městě i v širším okolí. Potenciál objektu je však daleko větší. Mostečtí skauti již nyní plánují „ve svém“ objektu velké věci a otevřít jej pro různé akce, aktivity a příležitosti v podstatě komukoli. Snahou je, aby nový skautský dům sloužil a byl naplno využíván, pokud možno každý den.

Děkujeme za podporu Skautské nadaci Jaroslava Foglara a společnosti INNOGY Česká republika, spol. s. r. o.

Tento záznam byl publikován v Aktuality . Uložit odkaz do záložek.