Jak jsme pokročili v získání vlastních kluboven (stav 12/2017)

V předvánočním čase je příležitost k bilancování, shrnutí, poděkování. Pokusíme se o to. Zejména proto, protože před námi nikdy nebyl ještě tak velký projekt, tak velká výzva, jakou je „náš vlastní Skautský dům.“

Zhruba před rokem v tento čas jsme byli nuceni začít řešit situaci, která v tu chvíli mohla nastat, nikdo ji ale neřekl nahlas. Tušili jsme, slýcháva-li jsme. Rozhodli jsme se porozhlédnout po své vlastní klubovně. V lednu 2017 jsme se byli podívat v objektu býv. RWE (dnes Innogy, resp. Grid services). Absolvovali jsme prohlídku nabízeného objektu a celého areálu. Již tam na místě jsme si řekli, že „tohle získat“ by byl „kousek.“

Během jarních měsíců roku 2017 jsme dostali oficiální informaci ze strany majitele objektu býv. 13. ZŠ týkající se prodeje celého areálu, tedy i našich kluboven s tím, že v našich prostorách plánuje nový majitel vybudování soukromé mateřské a základní školy. Ihned jsme začali podnikat kroky k možnosti získání nových kluboven v objektu býv. plynáren. A to se podařilo! Informovali jsme například zde v tomto článku.

Celkový postup ve věci získání nových kluboven rozhodl a posvětil mimořádný sněm střediska, který se konal 30.3.2017.

Koncem měsíce června bylo nutné začít se stěhováním. Byly domluveny konkrétní obrysy našeho pronájmu nových prostorů v objektu Innogy s následnou možností koupě celého areálu. Informovali jsme například zde v tomto článku.

Během letních prázdnin se postupně podařilo vyřešit všechny závazky na býv. 13. ZŠ (nutno říci, že ne v nepříjemné atmosféře, ale v klidu a na základě dohody), vyřešili jsme poslední podmínky nájemní smlouvy. Koncem srpna jsme se mohli začít stěhovat a připravovat nové klubovny na zahájení dalšího skautského roku. To vše se podařilo a během konce září a počátku měsíce října bylo vše připraveno a schůzky mohly začít naplno. 

Aktuálně se v klubovnách každý týden uskuteční cca. 15 schůzek družin oddílů, kroužky Centra Radost. Čas od času zasedne středisková nebo okresní rada. V nových klubovnách se již uskutečnil také Okresní čekatelský kurz a Víkendová výměna zkušeností v rámci středisek okresu. Připravili jsme také zázemí pro jednání krajské rady Junáka Ústeckého kraje Přemysla Oráče a v klubovnách se uskutečnilo jednání koordinační skupiny Rodina, děti a mládež komunitního plánu města Mostu. Prošly jsme kontrolou hygienické stanice. A připravujeme další a další aktivity – např. druhý víkend Okresního čekatelského kurzu, Setkání býv. členů střediska, Vánoce v klubovně, předávání Betlémského světla, Den otevřených kluboven. Ve spolupráci s Centrem Radost pak další jarní příměstské tábory, společně s BFZ poskytnetneme zázemí pro realizaci kurzů pěstounů. To vše koncem roku 2017, počátkem roku 2018.

Naše nové prostory prošly také rozsáhlou rekonstrukcí a „zvelebením“:

 • Kompletně bylo vše vymalováno
 • Nové klubovny byly „zabydleny“ oddíly k obrazu svému
 • Vznikla místnost střediskového zázemí
 • V klubovnách je k dispozici WiFi síť, možnost tisku
 • Byly vyměněny hlavice na topných tělesech
 • Některá okna prošla důraznou údržbou (klubovna Dravců)

Děkujeme za pomoc:

 • Všem těm, kteří nám pomohli se stěhováním (v srpnu, září) a stále pomáhají (12.12.2017 nejbližší termín)
 • Společnosti Innogy, spol. s. r. o s rychlým jednáním a dobrou odezvou na naše potřeby a přání
 • Skautské nadaci Jaroslava Foglara za VYJÍMEČNOU pomoc spojenou se získáním kluboven, konzultací možného financování, podporou v získávání drobných darů
 • Bořku Slunéčkovi (hospodářskému zpravodaji Junáka) za pomoc s řešením financování celého projektu
 • Všem dárcům, kteří přispěli na projekt „Most na novou adresu“ – získali jsme na opravy hygienického zázemí přes 11 tisíc korun
 • Společnosti United energy, a. s. za poskytnutí finančního příspěvku na rekonstrukci hygienického zázemí
 • Společnosti Severní energetická, a. s. za poskytnutí finančního příspěvku na rekonstrukci hygienického zázemí
 • Společnosti Innogy, spol. s. r. o. za poskytnutí finančního příspěvku na rekonstrukci hygienického zázemí
 • Statutárnímu městu Most za poskytnutí finančního příspěvku na řešení nenadálé situace (stěhování)
 • Soukromé střední škole pro marketing a ekonomiku podnikání, spol. s. r. o. za vstřícnost a trpělivost s aktivitami přestěhování a sestěhování našeho materiálu a majetku do prostoru skladu a do nových prostorů
 • Všem (!) členům střediska za velké úsilí, které vynakládají do řešení celé situace. Množství dobrovolnických hodin věnovaných skautskému hnutí a myšlenkám se mnohonásobně navyšuje tím, jak je nutné celou situaci řešit.
 • Statutárnímu městu Most, které poskytuje pracovníky z „projektu“ veřejné služby, kteří nám pomáhají s úklidem a zázemím
 • Členům Rotary clubu v Mostě a v ČR za konzultace a podporu

V následujících týdnech a měsících nás čeká:

 • Brigáda k sestěhování posledního skladu z bl. 734 na býv. 13. ZŠ
 • Dokončení rekonstrukce hygienického zázemí s tím, že bude navýšena kapacita toalet a celkově bude prostor hygienického zázemí přetvořen
 • Příprava na převzetí celého objektu
 • Koupě vlastní nemovitosti – s tím související převzetí provozu celého areálu (kde zůstanou nájemci a všední provoz) a objektu
 • Zimní údržba celého areálu (již nyní od 1.11.2017)
 • Získání potřebných finančních prostředků pro koupi a provoz
 • Předkládání dotačních a grantových žádostí s cílem získat prostředky na financování celého objektu, našeho záměru i nejrůznějších oprav

Pro získávání finančních prostředků děláme maximum. V uplynulých měsících jsme zkusili/získali:

 • Předložit žádost v dotačním titulu Nadace ČEZ – 200 tis. – neúspěšné
 • Předložit žádost v dotačním titulu Innogy – companius – úspěšné 22 tis
 • Předložit žádost v dotačním titulu Severní energetické – úspěšné 20 tis
 • Předložit žádost v dotačním titulu United energy – úspěšné 50 tis
 • Vyhlásit projekt dárcovské výzvy – k 31.10.2017 vybráno 11,5 tis
 • Předložit žádost v dotačním titulu Junáka – neinvestiční akce – oprava/výměna oken – čekáme na schválení
 • Předložit žádost v dotačním titulu Junáka – Fond obnovy nemovitostí – půjčka – potvrzen 1 mil. 
 • Požádat Skautskou nadaci Jaroslava Foglara – nákup nemovitosti/půjča – čekáme na schválení
 • Aktuálně je možnost podpořit naši snahu zvelebit v objektu další nové prostory

Pro získání prostředků děláme a budeme dělat maximum. Je jistě možné dělat více. Víte-li o dalších možnostech, kontaktujte vedoucího střediska (M. Tarant – 773 569 142). Rádi bychom v roce 2018 rozšířili námi využívané prostory v objektu. K tomu potřebujeme získat mnoho prostředků na jejich rekonstrukci, ale také na zvýšené výdaje, které tím nastanou v souvislosti s výpadkem příjmů z nájemného. Pokud byste nám chtěli jakkoli pomoc v budoucnu – např. prací, fyzicky, cokoli – VYPLŇTE NÁM DOTAZNÍČEK (= budeme tak o Vás vědět a oslovíme, když bude třeba)

Získání vlastního objektu pro naši činnost je projekt, který nemá v historii skautingu v Mostě obdoby. Je to něco, co jsme nikdy neměli nutnost a možnost řešit. Je to velká výzva, se kterou se snažíme vypořádat tak, jak nám naše dobrovolnické síly stačí. Víte-li jak nám pomoci, uvítáme vaše rady, náměty, podněty. 

Jsem přesvědčen, že jedině společnými silami (síly dospělých členů střediska, síly rodičů dětí, síly našich přátel, známých a podporovatelů) dosáhneme dobrého výsledků a vybudujeme zázemí pro skautské hnutí v Mostě na dalších několik desítek let. 

Michal Tarant – Majkl, vedoucí střediska

Děkujeme za podporu Skautské nadaci Jaroslava Foglara a společnosti INNOGY Česká republika, spol. s. r. o.

Tento záznam byl publikován v Aktuality . Uložit odkaz do záložek.