28/01/2010

Akce

V rámci naší činnosti pořádáme další pravidelné či nárazové akce sami pro sebe či pro skauty a skautky všeho věku z blízkého či dalekého okolí. V naší činnosti nechybí ani humanitární sbírky, akce pro veřejnost a příležitostná setkání s rodiči.

Níže uvádíme stručný přehled akcí s krátkou anotací. Aktuální akce mají vždy svou vlastní stránku s podrobnějšími informacemi.

Tradiční akce mosteckého skautského střediska

Hokejový turnaj (2001 – 2009)

Mostecký skautský hokejový turnaj se několik let stával místem prvního novoročního setkání skautů a skautek v našem regionu. Akce se pravidelně konala o první lednovou sobotu na mosteckém Benediktu.

Akci pořádal roverský kmen RR Eskargoty Most ze střediska Oheň Most ve spolupráci s mosteckým klubem Kmene dospělých Uroboros. Dva ročníky turnaje spolupořádala také skupinou pro výchovu vlčat a světlušek při Krajské radě – to se turnaje zúčastnilo také několik týmů vlčat a světlušek. Na akci volně navázal hokejbalový turnaj.

Hokejbalový turnaj (od roku 2010)

Akce volně nahrazující ukončený hokejový turnaj. Několik oddílů se pravidelně sjíždí o první lednový víkend v klubovnách střediska a v místní tělocvičně poměřují své síly v hokejbale.

Rádcovský kurz

Pořádáme vlastní kurz pro nejstarší skauty a skautky, kteří se již podílejí nebo budou podílet na vedení skautské družiny či přípravě programu oddílu. Program rádcovského kurzu je připraven na několik měsíců a je zacílen na osvojení a získání nutných kompetencí rádců pro vedení družiny oddílu.

Mostecké Botičky

 • 1997 – středisko pořádá setkání oddílů a pochod v Krušných horách – I.ročník Mosteckých Botiček
 • 1998 – Mostecké Botičky – „Závod žabáka Tačuda II.“
 • 1999 – Mostecké Botičky – „Závod žabáka Tačuda III.“
 • 2000 – Rytíři
 • 2001- 2. světová válka
 • 2002 – Mimozemšťané
 • 2003 – Vědecké
 • 2004 – Magické
 • 2005 – Detektivka ze šnečího prostředí
 • 2006 – Ztroskotanec
 • 2007 – Hvězdná brána SG 1
 • 2008 – Pevnost Boyard
 • 2009 – Olympijské hry
 • 2010 – Afroditin pramen

Velká skautská Mikulášská

Tradiční akce pro rodiče našich dětí. Představení činností oddílů střediska a úžasné výkony dětí na podiu, to je naše Mikulášská besídka.

Betlémské světlo

Cesta Betlémského světla z jeskyně Narození Páně v Betlémě na Štědrovečerní stůl zajišťují v celé Evropě skautské organizace. Z Vídně jej pro nás přivážejí Brněnští skauti, kteří organizují také rozvoz Světla vlaky zhruba týden před Štědrým dnem. Mostečtí skauti pak zajišťují dopravu Betlémského světla do Ústeckého kraje a následně v regionu Mostecka a také jako jediní v Česko/Saském pohraničí.

Videovíkend

Pohodové a odpočinkové setkání skautů všeho věku v zimních měsících roku.

Tábory

Jarní tábory oddílů

Týdenní jarní prázdniny dětí ve školách jsou již několik let pravidelně vyplňovány možností vyjet na jarní tábor. Středisko pořádá pravidelně 3 – 4 jarní tábory. Více na samostatných stránkách oddílů či táborů.

Letní tábory oddílů

Letní prázdniny dětí ve školách jsou již několik let pravidelně vyplňovány možností vyjet na letní tábor. Středisko pořádá pravidelně 4 – 5 letních táborů. Více na samostatných stránkách oddílů či táborů.

Skautské závody

Základní kola skautských závodů

Konají se pravidelně každý rok v měsíci dubnu. Okresní rada Junáka v Mostě je prozatím téměř vždy schopna zorganizovat základní/okresní kolo skautských závodů. Vítězné hlídky postupují do krajského kola závodu.

Krajská kola skautských závodů – Svojsíkův závod 2003

Pořadatelem krajského kola Svojsíkova závodu bylo z pověření okresní rady Junáka v Mostě středisko Oheň Most. Krajské kolo SZ se uskutečnilo od pátku 6. 6. do soboty 7. 6. 2003 na vrchu Ressl v Mostě.

Krajská kola skautských závodů – Závod vlčat a světlušek 2010

Třiadvacítka dětských týmů z celého Ústeckého kraje se o víkendu sjela do Mostu, kde se konal Závod vlčat a světlušek. Jde o celostátní soutěž, které se účastní přes 2.500 dětí. V Ústeckém kraji se regionálního kola zúčastnilo 138 dětí. K účasti v regionálním kole musel dětský tým postoupit, v jakési kvalifikaci, a vyhrát kolo základní.

Humanitární sbírky

Sbírka Pomozte dětem

Zapojujeme se do celostátní sbírky na pomoc postiženým a hendikepovaným dětem.

Příležitostné akce

Květen pro veřejnost

Akce určená veřejnosti, kterou pořádá D.O. Zálesák Most v rámci mosteckých dětských organizací spojených v pracovní skupině č. 4 Komunitního plánu města Mostu. Akce se pravidelně uskutečňuje v Mostě v centru města či na Matyldě.

Dětský den s Městskou policií

Tradiční oslavu Dětského dne pravidelně spojujeme v rámci mosteckých dětských organizací spojených v pracovní skupině č. 4 Komunitního plánu města Mostu. Akce se pravidelně uskutečňuje v Mostě v centru města či na Matyldě.

Zábavné dopoledne pro MŠ Nezvalova

Připravujeme množství atrakcí, soutěží a disciplín pro mateřskou školku v Nezvalově ulici v Mostě.

Mostecké slavnosti

Na základě naší spolupráce se Statutárním městem Most zajišťujeme atrakce pro děti před Děkanským kostelem v rámci mosteckých slavností. Akce se koná pravidelně každé září.

Oslavy

Junák je pokládán za jednu z nejdéle fungujících organizací. Proto si v posledních letech často připomínáme nejrůznější výročí a dá se říci, že pořád slavíme. Je to tak. Kdo by ale takto významná výročí neslavil?

 • 2005 – 85 let skautingu na Mostecku
 • 2007 – 100 let světového skautského hnutí
 • 2010 – 90 let skautingu na Mostecku a 30 let po obnovení mosteckého skautského střediska
 • 2011 – 100 let Českého skautingu

Vánoce v klubovně

Akce připravovaná pro rodiče a děti. Odpoledne plné Vánočních zvyků a tradic v našich klubovnách.

Celostátní akce

Zažíháme světýlko 2007

V Mostě se v říjnu 2007 uskutečnilo celostátní kolo výtvarně-literární a fotografické soutěže s názvem Zažíháme světýlko.

Mostečtí skauti získali pořadatelství v prosinci 2006 a více jak rok probíhaly přípravy na tuto akci. Celostátní akce byla zařazena do celoročního programu oslav 100 let skautingu.

Víkendového soutěžního setkání se zúčastnilo celkem 86 dětí z celé republiky. Do Mostu přijeli nejmenší skauti a skautky z Prostějova, Jeseníku, Českých Budějovic, Kralovic, Brna, Opočna, Sezimova Ústí, Jičína, Neštěmic a další.

Světová a Evropská skautská setkání

XXI. Světové skautské Jamboree 2007 – Anglie

Co znamenají olympijské hry pro sportovní svět, to je jamboree pro svět skautingu. Mladí lidé se schází, aby společně zažívali dobrodružství, pracovali, sportovali, mluvili o aktuálních problémech a hledali jejich možná řešení, učili se od sebe navzájem a navazovali přátelství na celý život. XXI. světové skautské jamboree se konalo v hrabství Essex v Hyllands Parku, od 27. července do 8. srpna 2007.

Roverway 2009 – Island

Roverway je evropské setkání roverů a rangers (skautů a skautek ve věku od 16 do 22let), které se koná vždy jednou za 3 roky v některé evropské zemi

XXII. Světové skautské Jamboree 2011 – Švédsko

Další celostátní akce, kterých se mostečtí skauti zúčastnili v letech 1990 – 2009

 • Zpívající šestka 2006 Teplice – 6.oddíl Čtyřlístek – bez umístění
 • Národní Jamboree Klíč 2008 v Plzni
 • Polibek Můzy – roverská literární a filmová soutěž – Zbyněk Tarant (film) 2.místo – rok 2005; Zbyněk Tarant (film) 1 – 2 místo – rok 2006; Zbyněk Tarant (film) 3.místo – rok 2007; Jana Babováková (proza) 1.místo – rok 2002.
 • Účast na Západočeských Jamboree 2002, 2005
 • Národní Jamboree Fénix 1997 v Praze
 • Soutěž s Hnědou Pandou – ekologická soutěž – družina Mustangů – 1.místo – rok 1997
 • Dětské porty – roky 1991 – 1994

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *